Meni Zapri

Društvo TNS: številne aktivnosti v letu 2018

Na rednem Občnem zboru Društva turističnih novinarjev Slovenije, ki je potekal minuli četrtek v Gostilni Pečarič v Ljubljani, smo člani pregledali delovanje društva v preteklem letu. Izpeljali smo osem študijskih poti po Sloveniji, od KranjaSlovenske Istre, do Mirnske doline in Rogaške Slatine. Petnajsterica novinarjev so je udeležila dvodnevne študijske poti v Slovensko Porabje na Madžarskem. Na vseh teh študijskih poteh smo se srečali s turističnimi ponudniki in organizacijami posameznih območij, župani in nekaterimi drugimi, ki so povezani s turizmom. Člani društva smo med drugim obravnavali tudi program dela in aktivnosti za prihajajoče leto. Celoletna aktivnost bo namenjena ustanavljanju EU Združenja turističnih novinarjev in piscev o turizmu, v okviru sejma Alpe Adria Natour bo na pobudo društva pogovor o aktualnem stanju v slovenskem turizmu, načrtujemo pa tudi vrsto študijskih poti po Sloveniji ter strokovnih predavanj za člane ter okroglih miz z vodilnimi predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva in slovenskih turističnih organizacij. Društvo načrtuje tudi tesnejše sodelovanje z nekaterimi sorodnimi tujini združenji turističnih novinarjev. V svoje vrste smo na Občnem zboru sprejeli 14 novih članic in članov.