Meni Zapri

Priložnost za povezovanje ponudnikov ob Barjanki

Darja Zemljič, Kmečki glas, 24. junij 2018 –

Območje Krajinskega parka Ljubljansko barje predstavlja zaradi krajinske pestrosti ter kulturne in naravne dediščine in bližine Ljubljane idealno območje za razvoj trajnostnega turizma in privabljanje tujih gostov ter povezovanje njim namenjene ponudbe. V želji po celostni predstavitvi lepot, biotske pestrosti in naravovarstvenega pomena tega območja so zato združili moči Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, vseh sedem barjanskih občin: Ljubljana, Log – Dragomer, Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vrhnika in Ig, ter se v sodelovanju s Kolesarskim društvom Rog, družbo BTC in Turizmom Ljubljana odločili, da bo v bodoče to območje lahko odkrivati tudi na kolesu.