Meni Zapri

Obalni turistični prenočitveni rekordi

Franc Krajnc, Slovenski utrip, 4. januar 2019 – V letu 2018 naj bi na slovenski obali zabeležili rekordno število 2.460.000  turističnih prenočitev, kar naj bi predstavljalo 17,5 odstotni delež  vseh turističnih prenočitev v Sloveniji. Preseženi so rekordi iz leta 1984.

Uradni podatki  o poslovanju panoge gostinstvo v letu 2018 bodo znani šele v začetku maja in to za območje obalno-kraške regije in ne posebej za slovensko obalo. Predstavil jih bo Ajpes. Vendar ni nobenega dvoma, da je bil največji delež prenočitev na  slovenski obali (73 %) dosežen v piranski turistični občini, čeprav je treba poudariti, da je po statističnih podatkih glede prenočitev obala zdrsnila na četrto mesto, za zdraviliškim in gorskim turizmom ter vse bolj obiskano Ljubljano. Prav tako ni nobenega dvoma, da so v piranski občini glede števila prenočitev (okrog 1,8 milijona) presegli rekorde iz leta 1984, ko naj bi zabeležili okrog 1,6 milijona prenočitev.

Poslovne rezultate bremenijo stari dolgovi

Ob tako velikem številu skupnih prenočitev lahko tudi pričakujemo boljši finančni izplen v panogi gostinstvo. Tekoče poslovanje bo zagotovo odlično, portoroške hotelske organizacije pa se še vedno utapljajo v starih dolgovih, ki po oceni še vedno znašajo okrog 150 milijonov evrov, a so ti danes veliko nižji, če vemo, da  so  v letu 2007/08 znašali okrog 400 milijonov. Žal portoroški hoteli tako izgubljajo svojo vrednost in postajajo lahek plen za kupce.

Obala in Kras v letu 2017

V panogi gostinstvo je delovalo 301  gospodarskih družb ali 6,1 % vseh gospodarskih družb s sedežem na obalno-kraškem območju. V naštetih družbah je bilo zaposlenih 2.228 delavcev ali 10,2 % vseh delavcev na tem območju. Te družbe so zabeležile 170,2 milijona evrov prihodkov ali 3,8 % prihodkov vseh gospodarskih družb na Obali in Krasu, ki jih je bilo 4.928. Če v tej panogi od čistega dobička odštejemo čisto izgubo dobimo rezultat, da so gostinske gospodarske družbe v letu 2017 dosegle 6,546 milijona evrov neto čistega dobička.