Meni Zapri

Prebivalci mest prepoznavajo pozitivne učinke turizma

Kot kaže prva globalna anketa Svetovne turistične organizacije (UNWTO) in inštituta IPSOS, 47 % anketirancev misli »da živijo v mestih z velikim številom turistov«. Več kot 50 % jih ocenjuje, da ima turizem pozitivni učinek na blagostanje prebivalcev in promocijo medkulturnega razumevanja, 49 % pa, da bi bilo potrebno z ukrepi izboljšati upravljanje turističnih destinacij. Le 12 % anketiranih je naklonjeno omejitvi števila turistov.

Spletno anketo so izvedli v 15 državah, sodelovalo je 12.000 ljudi, njen cilj pa je bil boljše razumevanje dojemanja mestnega turizma, njegovih učinkov in upravljavskih strategij.

 

Trier z največ ohranjenimi stavbami iz obdobja rimskega cesarstva izven Rima, je eno najbolj obiskanih nemških mest, foto: Cveta Potočnik

Ustrezno upravljanje turizma bolj pomembno kot kdajkoli doslej

»Danes je ustrezno upravljanje turizma v korist obiskovalcev in lokalnega prebivalstva, zagotavljanje, da se prisluhne lokalnemu prebivalstvu in da se pravilno predstavijo koristi turizma, bolj pomembno kot kdajkoli doslej, » je dejal generalni sekretar UNWTO Zurab Pololikashvilli. »Nujno je treba izdelati načrt za urbani turizem, ki bo skladen z urbano politiko,« je dodal.

V Argentini, Avstraliji, Republiki Koreji, Španiji in na Švedskem cenijo pozitivne učinke turizma

Generiranje blagostanja in prihodkov, medkulturna izmenjava in nove ponudbe za prostočasne aktivnosti imajo največje pozitivne učinke na mesta. Zaznavanje pozitivnih strani turizma je še zlati močno izraženo v Argentini, Avstraliji, Republiki Koreji, Španiji in na Švedskem.

Španski Toledo, srednjeveško mestece, privlači številne turiste. foto: Cveta Potočnik

Za mnoge urbane distinacije po svetu je postala prioriteta reševanje izzivov naraščajočega turističnega obiska in ustrezno upravljanje turističnih tokov. Tudi anketa je pokazala, da 49 % vprašanih ocenjuje, da so potrebni ukrepi za učinkovitejše upravljanja turizma. Po posameznih državah se odgovori na to vprašanje zelo razlikujejo – v Argentini 75 % vprašanih želi ukrepi, na Japonskem le 24 %.

Ključne ugotovitve:

  • 47 % tistih, ki so odgovorili, ocenjuje, da živijo v mestu z veliko turisti.
  • Razlike v dojemanju vpliva naraščajočega urbanega turizma v različnih državah dokazuje kompleksnost ekonomske, socioloških in okoljskih problemov, s katerimi se zdaj soočajo turistične destinacije.
  • 49 % anketiranih ocenjuje, da so potrebni ukrepi za upravljane turizma.
  • Glede potrebnih ukrepov anketiranci kot najbolj ustrezne navajajo: izboljšanje infrastrukture in ponudbe (72 %), ustvarjanje doživetij in atrakcij za lokalno prebivalstvo in turiste (71 %) ter zagotavljanje koristi od turizma za lokalno skupnost (65 %).

Rezultati ankete tudi kažejo, da polovica vprašanjih poudarja pomen komuniciranja z lokalnim prebivalstvom in skupnostjo ter gosti (48 %), medtem ko jih le 12 % meni, da je potrebno omejiti število turistov in le 9 %, da je potrebno prenehati s turistično promocijo.