Meni Zapri

Maja Oven izvoljena za podpredsednico društva TNS

Na januarskem Občnem zboru novoizvoljeni sedemčlanski Izvršni odbor Društva turističnih novinarjev Slovenije je za podpredsednico društva za prihodnje štiriletno obdobje soglasno izvolil Majo Oven. Kot dolgoletna članica Izvršnega odbora TNS je Maja Oven že sodelovala pri organizaciji številnih dogodkov društva, med organizacijsko najzahtevnejšima sta bila Svetovni kongres turističnih novinarjev in  50. Obletnica delovanja slovenskih turističnih novinarjev z Mednarodno konferenco na temo Mediji in turizem. Sodelovala je tudi pri organizaciji več študijskih poti, lani pri izpeljavi uspešne študijske poti po Ljubljanskem barju in kolesarski progi Barjanka. Maja Oven je odgovorna urednica BTC City Vodnika (izhaja v nakladi 120.000 izvodov) in direktorica  Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC. V tej svoji vlogi društvu pomaga pri iskanju podpornikov in sponzorjev, v BTC City Vodniku pa objavlja članke z društvenih študijskih poti. Vpeta je v več turističnih projektov družbe BTC in je odgovorna urednica knjige »Food Bluz: Okusite različnosti, spoznajte nove prijatelje«, ki je bila javnosti predstavljena pred nekaj dnevi.

Naslovna fotografija: Ciril Jazbec