Meni Zapri

Odziv Term Olimia na navedbe o delovnih pogojih za tuje delavce v njihovem podjetju

S sporočilom za javnost so se v Termah Olimia danes odzvali na enostranske navedbe o delovnih pogojih za tuje delavce v njihovem podjetju. Poudarjajo, da so pri njih vsi delavci obravnavani in plačani enakovredno, tujim delavcem pa brezplačno uredijo še delovna dovoljenja, tečaje slovenskega in tujih jezikov ter druga izobraževanja. Vsem delavcem prerazporejene ure, ki jih ne morejo izkoristiti, plačajo v skladu z zakonom v višini 130 % urne postavke. Tuji delavci si praviloma želijo delati več od mesečnega fonda ur, saj imajo daleč od doma več časa. Za bivanje zaposlenih, ki prihajajo iz drugih koncev Slovenije ali tujine in si sami ne uredijo stanovanja, nudijo subvencionirano bivanje, pri čemer se delavci ob tem najemu obvežejo, da v primeru odhoda iz podjetja prej kot v štirih letih, poravnajo razliko do polne cene najema. Vsi delavci, tudi tuji, so v njihovem podjetju letos za uspešno delo v letu 2018 prejeli v skladu s postavljenimi merili letno nagrado v višini 1.000 € bruto.

Zaposlenih je tudi 45 tujcev

V Termah Olimia je danes zaposlenih 306 delavcev, od tega 45 tujcev. Tistim, ki ne prihajajo iz držav Evropske unije pred začetkom dela zagotovijo vse zakonske pogoje za pridobitev delovnega dovoljenja, in to na stroške podjetja. »Vsem tujim delavcem zagotovimo tudi brezplačne tečaje slovenskega in tujih jezikov ter strokovna izobraževanja, da lahko začnejo z delom na predvidenih delovnih mestih. Vsi tuji delavci so plačani enako kot slovenski delavci na istih delovnih mestih in delajo pod pogoji, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja in panožne pogodbe,« pojasnjujejo v Termah Olimia.

Turizem je specifična panoga, kjer je prekomerno delo še posebej podrobno urejeno in pogosto neizogibno za delovanje podjetja, a je privolitev v to vedno odločitev posameznika. »Nemalokrat se z zaposlenimi, zaradi vsesplošnega pomanjkanja kadra dogovorimo, da opravljajo dodatne prerazporejene ure. Podjetje delavcem vse prerazporejene ure, ki so nad mesečnim fondom in jih delavci ne morejo koristiti, plača po ceni 130 % običajne urne postavke,« razlagajo v Termah Olimia. »Predvsem tuji delavci, ki pridejo na delo v Slovenijo brez družin, želijo pogosto delati čim več, saj si želijo dodatnega zaslužka.« opažajo v Termah Olimia.

Ob tem opozarjajo na problem, ki ga opažajo mnogi slovenski delodajalci: »Žal smo bili pogosto priča primerom, ko so delavci, kljub trudu podjetja in investiciji vanje, že po nekaj mesecih odšli k drugim delodajalcem, pogosto k nelojalni konkurenci, velikokrat pa tudi v Avstrijo  in Nemčijo. Tako smo se znašli v izjemno težki situaciji, ko smo ostali brez že tako potrebnih delavcev, katerim smo nudili zelo stimulativne pogoje za delo,« razlagajo v Termah Olimia.

Pisni dogovor o dolžini opravljanja dela v Termah Olimia

Zaposlenim iz tujine ali drugih delov Slovenije ponujajo med drugim tudi bivanje v bivalnih enotah, a to ni pogoj, saj si lahko vsakdo poišče stanovanje drugje. »Leta 2017 smo se odločili subvencionirati bivanje delavcev v naših enotah tako, da od celotnih stroškov bivanja v višini 125 EUR, delavec plača le 50 €, razliko v višini 75 EUR pa pokrije podjetje,« pojasnjujejo v Termah Olimia.  »Stroški bivanja, ki ga naše podjetje subvencionira, vključujejo: najem, ogrevanje, elektriko, vodo, TV naročnino, internet, pranje perila in vse ostale stroške povezane z nastanitvijo. Le ti že v osnovi bistveno presegajo znesek 125 EUR, s čimer samo potrjujemo stimulativne pogoje, ki jih nudimo. Za tovrstno subvencijo z delavcem sklenemo pisni dogovor, z obojestransko potrditvijo interesa in zavezo delavca, da dela v našem kolektivu vsaj 4 leta, s čimer je seznanjen pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delavcem iz tujine smo tako dodali še eno ugodnost, z namenom, da pri nas delajo vsaj 4 leta. Če se odločijo za prenehanje dela v našem podjetju pred iztekom 4 let, so dolžni povrniti razliko v višini 75 EUR za vsak mesec bivanja.« pojasnjujejo. Trenutno pri njih biva 8 tujcev.