Meni Zapri

Zdravilišča letos uspešno do zelo uspešno

Po podatkih Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je bila poletna sezona v zdraviliščih uspešna do zelo uspešna.  Od začetka leta se povečuje delež tujih gostov, največ iz bližnjih evropskih trgov, medtem ko je bilo domačih gostov približno toliko kot v lanski poletni sezoni. Do konca leta pričakujejo podobne rezultate, v večini družb so prihodke povišali v okviru načrtov, v nekaterih rekordno.

Pozno odločanje gostov

Tudi letos je značilnost poletne sezone, da se povečuje število rezervacij v zadnjem hipu oziroma tik pred zdajci; neredko se gostje za določeno destinacijo odločajo medtem, ko so že na poti. Na zadovoljstvo zdravilišč pa je vendarle mnogo rezervacij narejenih v naprej. Razveseljuje dejstvo, da se povečuje število rezervacij, ki jih gostje naredijo neposredno v zdraviliščih oziroma preko on-line rezervacijskih sistemov, sicer pa so letošnji trendi po ocenah večine zdravilišč podobni lanskim.

Avstrijski trg je za zdravilišča pomemben

Tako v poletnih mesecih kot tudi v obdobju prvih 8 mesecev je uspelo zadržati število domačih gostov na približno enaki ravni kot leto prej,  medtem ko je bilo tujih gostov za tri odstotke več kot v enakem obdobju lani, ustvarili so tudi za 1,1 odstotek več prenočitev. Največ gostov je bilo iz bližnjih evropskih destinacij, z izjemo gostov iz Italije, Nizozemske in Ruske federacije, ki jih niti v mesecu avgustu ni bilo toliko, kot so jih pričakovali.

Po številu prenočitev so na prvem mestu prepričljivo  gostje iz Avstrije (231.624), sledijo Italijani s 191.200 prenočitvami, medtem ko so ruski gostje ustvarili nekaj manj kot 100.000 prenočitev. Sledijo gostje iz Nemčije, Nizozemske, Hrvaške in Srbije. V letošnji sezoni se je nadpovprečno povečalo število prenočitev izraelskih, čeških in poljskih gostov.

Naložbe se obrestujejo

Število prenočitev v prvih osmih mesecih je bilo na ravni iz lanskega leta, kar pričakovano napoveduje umiritev obdobja velikih rasti, razveseljuje pa dejstvo, da skoraj iz vseh družb poročajo o povišanju prihodkov, in sicer od 1,6 do 6 odstotkov. Izstopajo poslovni rezultati Term Olimia, ki so v prvih šestih mesecih ustvarile za 19 odstotkov več prihodkov in kar 61 odstotkov več dobička kot v enakem obdobju lani. To dokazuje, kako nujne so v zdraviliščih naložbe in posodabljanje ponudbe,  prav družba Terme Olimia je v zadnjih dveh letih namenila največ sredstev za naložbe v prenovo zmogljivosti, predvsem bazenskih. O številnih investicijah pa poročajo tudi iz mnogih drugih družb, kar navdaja z optimizmom glede poslovanja  do konca leta, saj v Skupnosti  slovenskih naravnih zdravilišč ocenjujejo, da bo na osnovi dobrih finančnih rezultat turistično leto 2019 v slovenskih naravnih zdraviliščih oceniti kot zelo uspešno.