Meni Zapri

Zurab Pololikasvili ob Svetovnem dnevu turizma

Ob letošnjem Svetovnem dnevu turizma, katerega tema je “Turizem in delovna mesta za boljšo prihodnost za vse“ je Zurab Pololikasvili  generalni sekretar Svetovne turistične organizacije (UNWTO) objavil naslednje uradno sporočilo.

“Turizem nam lahko pomaga ustvariti boljšo prihodnost za vsakogar. Turistična panoga je med vodilnimi zaposlovalci v svetu, saj zagotavlja na milijone delovnih mest in poganja gospodarstvo na lokalni in državni ravni.

Hkrati deluje kot pobudnik enakopravnosti in vključenosti. Turizem v mnogih krajih sveta ženskam, mladim in prebivalcem podeželja daje priložnosti, da lahko preživljajo sebe ter svoje družine in se v večji meri vključijo v širšo družbo.

Turizem kot ustvarjalec delovnih mest ter gonilo enakopravnosti in trajnostnega razvoja je šele začel uresničevati svoj pravi potencial. V njegovem jedru je zagotavljanje primernih priložnosti za delo in spodbujanje razvoja poklicnih veščin. Z dobrim upravljanjem panoge bo nadaljnja rast prinesla brezštevilne priložnosti in turizmu tako omogočila, da v svetovnem merilu izpolni pričakovanja svoje družbene odgovornosti, ki ne izključuje nikogar.

Nobena gospodarska, družbena ali človekova dejavnost ne uspeva v osami. Zato vlade in deležniki iz javnega in zasebnega sektorja vse pogosteje medsebojno sodelujejo, da bi odgovorno in trajnostno upravljali turizem ter ustrezno uresničili njegov ogromen potencial.

Nova tehnologija spreminja naše načine potovanja, s čimer se spreminjajo tudi naši načini dela. Turizem v tem oziru utira pot tako, da zaposlenim zagotavlja znanje in veščine, ki jih potrebujejo za delovna mesta prihodnosti. S sprejemanjem tega ustvarjalnega duha skupaj z učinkovitim sodelovanjem partnerjev v tehnološki panogi in akademskem svetu je mogoče ustvariti več delovnih mest, ki bodo še kakovostnejša.

Ob praznovanju Svetovnega dneva turizma poskusimo prepoznati njegovo moč preoblikovanja. Skupaj lahko uresničimo možnost turizma za boljšo in enakopravnejšo prihodnost.