Meni Zapri

Slovenski turizem kliče na pomoč

Turistično gostinska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije je na vlado skupaj z Združenjem hotelirjev Slovenije, Združenjem igralništva Slovenije, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresnim uradom Slovenije, Združenjem turističnih agencij Slovenije, Sekcijo za gostinstvo pri Obrtni zbornici Slovenije, Združenjem Slovenia Outdoor, Združenjem slovenskih žičničarjev – GIZ in Zbornico gorskih centrov poslala ministrstvom za gospodarstvo, delo in finance ter vladi predlog dodatnih ukrepov za premostitev brezizhodnega položaja panoge.

Zapisali so, da predlogi ukrepov novega interventnega zakona v sprejemanju niso rešitev za turistično panogo in da so turistična podjetja primorana izbirati med masovnim odpuščanjem ali čakanjem na delo le s 50 % nadomestilom za zaposlene (ki ga podjetja lahko koristijo ob izrednih razmerah), kar pa bo pahnilo delavce v eksistenčno krizo, državo pa obremenilo z rekordnim številom brezposelnih.

Turistična združenja predlagajo avstrijski model pomoči, in sicer državno pomoč v znesku 1.000 € glavarine na delavca v turistični industriji na mesec ali  urgentno dopolnitev predloga interventnega zakona v zvezi s čakanjem na delo doma, in sicer tako, da plače zaposlenih v primeru čakanja na delo doma v višini 80 % plače prevzame država, 20 % pa delodajalci.

Turistična združenja na področju finančno likvidnostih ukrepov predlagajo:

 1. zagotovitev likvidnostnih sredstev v obliki nepovratnih sredstev, subvencioniranje izpada prihodkov turističnim družbam,
 2. oprostitev vseh prispevkov in davkov na plače za vse zaposlene v turizmu in gostinstvu za leto 2020,
 3. oprostitev davka od dohodka pravnih oseb za 2019 in 2020 ali podaljšanje rokov za plačila davkov in znižanje davčne stopnje,
 4. znižanje davka od iger na srečo za leti 2020 in 2021,
 5. oprostitev plačila vodnih povračil in koncesij za leti 2020 in 2021,
 6. oprostitev plačila nadomestil za stavbna zemljišča za leti 2020 in 2021,
 7. zagotovitev nepovratnih sredstev za nujne investicije,
 8. neupoštevanje de minimisa pri subvencioniranju, saj sicer številne turistične družbe ne bodo mogle kandidirati za ta sredstva,
 9. sprejem zakonske podlage, ki bo uredila odlog vračanja vplačil potnikov za nerealizirana potovanja,

Na področju delovno – pranih ukrepov združenja predlagajo:

 1. uvedbo skrajšanega delovnega časa,
 2. ukrepi pomoči samozaposlenim,
 3. uveljavljanje delnega povračila nadomestil plač delavcev v dolžini 6 mesecev,
 4. pri interventnem zakonu v zvezi s čakanjem na delo doma upoštevati specifiko zimskih destinacij (prisotnost presežnih ur, dopustov),
 5. odpravo administrativnih zahtev po obveščanju inšpektorata za delo in zapisa v pogodbah o zaposlitvi, da delavec dela od doma,
 6. podaljšanje roka za zaposlitev tujcev po prevzemu delovnih dovoljenj na 60 dni,
 7. zakonsko ureditev prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (izjema interes delodajalca),
 8. začasno opustitev 1. odst. 162. člena ZDR-1, ki določa, da je mogoče letni dopust izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna,

Združenja so v predlogu zapisala še, da naj se med marketinškimi ukrepi uvedi voucherski sistem, ki bo spodbudil domače povpraševanje potem, ko bi se razmere normalizirale.

VIR: Turistično gostinska zbornica