Meni Zapri

Ideja Pot miru/Walk of Peace izbrana za najboljši evropski projekt leta

Promocijski film projektne ideje “Walk of Peace” v izvedbi Fundacije Poti miru v Posočju v sodelovanju s partnerji je bil med 150 prijavljenimi izbran za najboljši EU Interreg projekt leta.

Aprila 2020 se je Fundacija Poti miru v Posočju skupaj s Posoškim razvojnim centrom in drugimi partnerji odzvala na razpis EU oziroma njihovih organizatorjev Project Interact za izbor najboljše EU projektne ideje ob 30-letnici EU Interreg Programov, ki omogočajo različne EU projekte. Na razpis se je prijavilo 150 projektnih idej iz cele Evrope. Strokovna komisija je na podlagi predstavitve izbrala najboljših 30 projektov, med njimi tudi Pot miru oz. »Walk of Peace«, ki se izvaja na Interreg Programu V-A Italija – Slovenija. Nosilci najboljših 30 idej so nato morali v kratkem času pripraviti promocijski film o svojem projektu. Tako sta Fundacija Poti miru in Posoški razvojni center s podporo drugih slovenskih in italijanskih partnerjev naredila promocijski film Walk of Peace, ki je prepričal komisijo in bil izbran med finaliste.

Ideja projekta je grajena na temelju tragične zgodbe 1. svetovne vojne, ki pa je skupna vsej Evropi (in svetu), in danes povezuje. Srž projekta je ohranjanje in raziskovanje dediščine in spomina, razvoj kulturnega turizma ter širjenje vrednote miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi, sedaj in za prihodnje rodove.

Kobariški muzej, foto: Cveta Potočnik

Walk of Peace je ideja in konkreten projekt, ki temelji na tesnem čezmejnem sodelovanju Slovenije in Italije v zadnjih desetih letih ter skozi transnacionalne EU projekte in druge pobude v zadnjih letih povezuje predstavnike in institucije tudi iz drugih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Romunija, Rusija, Slovaška, Ukrajina). Nosi in širi vrednote Evropske unije, zato v njeno moč, odgovornost in priložnost snovalci ideje verjamejo že 20 let.

Muzej na prostem Kolovrat, foto: Fundacija Pot miru

Zmaga na Interreg Project Slam tekmovanju v jubilejnem 30. letu delovanja tega programa ter 30-letnici Kobariškega muzeja in 20-obletnici Fundacije Poti miru ni prinesla denarne ali kakšne druge nagrade. Njeno bistvo je večje – potrditev, da so skupaj s številnimi partnerji (občine, razvojne agencije, muzeji, ZRC SAZU, ZVKD, turistične destinacije in ponudniki, zasebni zbiratelji, društva, TNP,  ministrstva…) na pravi pot, da EU in njeni prebivalci prepoznavajo Walk of Peace idejo kot pomembno za Evropo, vsakdan in vsakega nas.

Priznanje bo povečalo prepoznavnost fundacije in evropskega partnerstva, ideje in dolgoročno zastavljenega projekta ne le v čezmejnem območju, ampak tudi širše, v Evropi. To je odlična referenca za nove evropske projekte, ki jih že pripravljajo, in ki 8 zaposlenim na fundaciji in drugim kolegom na Posoškem razvojnem centru in drugje pomenijo zagotovilo za obstoj in razvoj.

Naslovna fotografija: Spominska cerkev Svetega Duha na Javorci, ena izmed točk na Poti miru, foto: Cveta Potočnik