Meni Zapri

Jaka Jeraša se predstavlja s fotografijami v obalnih galerijah

V treh osrednjih razstaviščih Obalnih galerij Piran bo do 14. februarja na ogled velika pregledna fotografska razstava priznanega in uveljavljenega istrskega ustvarjalca Jake Jeraše (Ljubljana, 1953). Na njej je predstavljen izbor več kot 100 fotografij različnih formatov iz umetnikovih že skoraj petdesetih let delovanja. Ob razstavi je izšla tudi večjezična monografija. Jaka Jeraša je član Društva turističnih novinarjev Slovenije.

O razstavi in umetniku

V obalnih galerijah Piran fotografa Jako Jerašo spremljajo in z njim sodelujejo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko se je po končanem šolanju v Ljubljani udeleževal mednarodnih fotografskih manifestacij, na primer Mednarodnega bienala kombinirane fotografije Koštabona, Fotoforuma šestih dežel in številnih drugih. Kot umetniškega fotografa so ga predstavili na več samostojnih in skupinskih razstavah, kot avtor dokumentarnih fotografij se pojavlja tudi v neštetih publikacijah obalnih galerij, kakor tudi na dobrodelnih umetniških akcijah in likovnih delavnicah, ki so jih organizirali.

Njegovi številni vsebinski sklopi ali cikli – Jeraša jih nikoli konkretno ne poimenuje – dokazujejo, da sta mu po izraznosti enakovredni tradicionalna črno-bela in barvna fotografska tehnika. Vrhunsko obvladovanje obrtnih znanj izbranega medija mu ponuja možnosti za vedno nove zgodbe in interpretacije, opredeljene z lastnim intimnim psihičnim in duhovnim stanjem. Motivno izhodišče mu predstavljajo istrska pokrajina in njeni urbani ambienti ter človeška figura, zlasti ženski akt, portret in avtoportret. Avtorjevo oko in intuicija s skrajno senzibilnostjo iščeta motiv ali dogodek.  Kar s fotoaparatom zabeleži – za hip ustavi konkretno fizično stanje – je torej domišljen izbor kadra in osvetljenost v nekem trenutku, ki sta enkratna in neponovljiva.

Znanemu dejstvu, da je fotografija najbolj verodostojno ogledalo nekega časa in miselnosti v njem, sledimo, ne glede na vsebino, tudi v predstavljenih Jeraševih ciklih. V nekaterih je z eksperimentiranjem dosegel abstraktno podobo, ki deluje kot slika, grafika ali risba, saj gledalec na prvi pogled le v detajlih prepoznava oblike iz fizične resničnosti. Očitno se Jeraša ne zadovolji zgolj s  posnetki trenutnih svetlobnih stanj ali hipno videnih kadrov konkretnega motiva. Uporabi jih kot vzvode za nove interpretacije, hote avtorsko določljive z likovno izraznostjo, pomensko in simbolno sporočilnostjo. V svoji biti se nam tako odstira, seveda v smislu izraznosti, ekspresivna moč mojstrove fotografije.

Čas hitrega tehniciziranega načina življenja močno vpliva tudi na pojmovanje in funkcijo fotografije. Računalniki in digitalizacija ter današnji vrhunsko tehnološko izpopolnjeni pametni telefoni omogočajo nešteto hitrih učinkov in zlasti  hiperprodukcijo posnetkov. Le-ti nas agresivno obdajajo povsod, ne le na družbenih omrežjih, zato je soočenje in vpogled v Jerašev fotografski opus dokaz, da le profesionalni odnos do izbranega medija lahko ustvari kakovostno delo. Na njegovih podobah je vedno opazno spoštovanje in ohranjanje tradicionalnih vrednot medija, hkrati pa sprejemanje modernizma v smislu skrajno individualne likovne interpretacije. Jeraša se iz klasične vloge fotografa dokumentalista ali poročevalca spremeni še v ustvarjalca, avtentičnega interpretatorja konkretnega časa in prostora ter lastnega doživljanja in dojemanja mikro in makro sveta, v katerem živi. Znani rek, da fotografija pove več kot tisoč besed, seveda velja tudi za Jeraševo fotografijo, ki pa gledalcu ponuja mnogo več, popelje ga lahko v skrivnostne nadprostorske in nadčasovne razsežnosti, v različne zavestne in podzavestne interpretacije, skratka ga angažira in z njim vzpostavi dialog.

Bogat izbor fotografij iz Jeraševega skoraj petdesetletnega opusa je prvič na ogled v treh razstaviščih: v Mestni galeriji Piran, v Galeriji Loža in v Galeriji Meduza v Kopru. Prav tako bo prvič ustrezno strokovno in celovito zajet  v večjezični monografiji s teksti različnih avtorjev (Andrej Medved, Nives Marvin, Boris Šuligoj, Jelka Pečar) in obsežnim dokumentarnim aparatom kustosinje razstave Nives Marvin.

Jaka Jeraša je bil rojen 14. 10. 1953 v Ljubljani. Od drugega leta starosti do leta 1980 je živel v Piranu. Po končani fotografski šoli v Ljubljani leta 1971 se je zaposlil kot propagandni fotograf v Litostroju v Ljubljani, kjer se je seznanil s fotografskim mojstrom Petrom Kocjančičem, ki ga je navdušil z umetniško fotografijo. Leta 1975 se je vrnil v slovensko Istro, kjer je bil kot fotoreporter najprej zaposlen pri časniku Primorske novice, nato pa v Design studiu Mak. Od leta 1985 je član Društva oblikovalcev Slovenije, od leta 1986 deluje kot samostojni kulturni delavec in je član Društva fotografov Slovenije. Samostojno razstavlja od leta 1978 ter od leta 1976 sodeluje na skupinskih razstavah doma in na tujem. Udeležil se je tudi številnih likovnih delavnic. Živi in dela v Kopru.

Do 29. decembra 2020 preneha prepoved ponujanja kulturnih storitev zaradi Covida-19. Tako da si je velike pregledne razstave Jake Jeraše mogoče ogledati vsak dan od 10. do 17.ure, razen ponedeljka, 21. in 28. decembra, ter petka, 25. decembra 2020.

Posnetke razstav si je mogoče ogledati na spletu www.obalne-galerije.si.

Fotografije: Jaka Jeraša