Meni Zapri

Portoroški turizem v precepu

Franc Krajnc, Slovenski utrip – Direktor Turističnega združenja Portorož mag. Igor Novel je v ekskluzivnem pogovoru spregovoril o pomembnih vprašanjih turizma.

Ena od dejavnosti, ki v piranski občini številnim prinaša prihodek, se je zaradi pandemije znašla v skorajda nezavidljivem položaju. O tem, kako naprej in ali je res potrebna statusna reorganizacija Turističnega združenja Portorož, smo povprašali direktorja TZ mag. Igorja Novela, ki mu poteče mandat in se bo na razpis, ki ga je objavilo TZ Portorož, ponovno prijavil. Rok za oddajo prijav poteče do vključno 1. februarja letos. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja turizma.

Je res potrebno statusna sprememba Turističnega združenja Portorož?

Direktorju smo zastavili nekaj  vprašanj, med drugimi tudi, kako ocenjuje prodajo hotelov tujcem in sodelovanje z novimi lastniki, kako je s povezovanjem turističnih združenj, koliko članic ima TZ Portorož in kako je s prihodkom od njihove članarine ter ne nazadnje, kako direktor TZ Portorož ocenjuje nenadni predlog občinskega svetnika Marka Juriševiča (SD) o statusnem preoblikovanju tega gospodarskega interesnega združenja v občinski javni zavod, češ da Občina Piran tako ali tako prispeva največ sredstev in bi lahko postala lastnica, nič pa o tem, kakšne morajo biti zaveze članic za večje financiranje promocijske dejavnosti portoroškega turizma v svetu in ali so zavezane tudi k spoštovanju sprejete turistične strategije!  Namreč: od približno 1,1 milijona evrov za delovanje TZ v letu 2020  je občinski proračun iz naslova turistične takse  prispeval okrog milijon evrov, drugih 22 članic pa le okrog 35 tisoč evrov ali slabe 3 odstotke.

Iz javnega odprtega pisma s podpisi  številnih organizatorjev turizma, nekdanjih direktorjev TZ Portorož in podjetnikov, med njimi tudi  direktor Vinakoper Borut Fakin, Marino Antolovič, Jaka Božič, Miro Brkovič, Jadran Furlanič, Jaka Golob, Janez Jager, Marko Lenček, Matjaž Mate, Stane Marchiotti, Marjan Matevljič, Ivo Silič in Matjaž Žnidaršič, ki so ga poslali v vednost županu Občine Piran in direktorju TZ Portorož, je razvidno, da podpisniki ne vidijo nobenega pravega razloga za statusno spremembo TZ Portorož!

V dolgem pismu so med drugim zapisali: »Zavedati se moramo, da ni v domeni dnevne politike ali drugih lobijev, da sodijo in se spuščajo v delovanje združenja. Za to so odgovorni vodstvo združenja, nadzorni svet in skupščina ter predvsem vodstvo občine, katerega naloga je vzpostavitev jasne vizije in strategije razvoja turizma na območju občine Piran«

Kako ocenjujete sedanje stanje v turizmu?

Novel: »Glede razvoja turizma in prehoda iz množičnega v individualni opažamo, da je zadnja leta prisoten splošni trend naraščanja individualnega turizma. Tudi v Portorožu je značilen ta trend. Posledično je ta zvrst bolj prisotna v destinaciji in vpliva na znižanje povprečne dobe bivanja, povečuje se raba direktnih kanalov trženja (online sistemi, call centri) in zvišale so se povprečne dosežen cene storitev.

Kako ocenjujete  poceni prodajo hotelov tujcem in sodelovanje z novimi lastniki?

Novel: »Ne ločujem lastnikov na tujce oziroma domačine. Ločujem jih na aktivne in pasivne lastnike. Aktivni lastniki vlagajo v svojo infrastrukturo in destinacijsko zgodbo, pasivni pa ne. V destinaciji so prisotni eni in drugi”.

Kako ocenjujete lansko poletno akcijo »Nazaj v Portorož in Piran«?

Novel: »Kampanja Nazaj v Portorož in Piran z rdečim fičkom v glavni vlogi je potekala od 26. maja do konca julija. Oglaševali smo na vseh pomembnejši televizijskih kanalih (TV Slovenija, POP TV, Kanal A, Planet TV), kjer je bilo doseženih 700.000 posameznikov. Oglaševali smo tudi na radiu, spletu in zunanjih površinah, na portalu www.portoroz.si in na družbenih omrežjih destinacije, stična točka kampanje pa so bile vsebine na pristajalnih straneh, kjer so lahko gostje izvedeli vse podrobnosti o ponudbi destinacije in tudi rezervirali doživetja. Junija smo izvedli promocijo s fičkom in hostesami v večjih slovenskih mestih, kjer smo mimoidoče z nagradno igro vabili v Portorož in Piran. Kampanja je prinesla odlične rezultate.

Najbolj pa nas veseli dejstvo, da nas je Marketing Magazin uvrstil med 10 najboljših oglasov leta 2020 in da je naša akcija na FB profilu Marketing Magazina v 48-urnem tekmovanju dobila čez 2.100 glasov, največ od finalistov natečaja.

Hoteli v Sloveniji so zaprti. Kako to vpliva na prihodke tudi od turistične takse?

Novel: »Če so hoteli zaprti, ni turistične takse. V letu 2020 smo ustvarili 68% nočitev glede na leto 2019 in na ta račun se je zbralo tudi nekaj turistične takse.«

Koliko je k povečanju števila prenočitev v piranski občini prispevala poraba turističnih bonov?

Novel: »Boni so vplivali na število nočitev, vendar ne v celoti. Po poročanju hotelirjev je veliko gostov svoje bivanje doplačalo z dodatnimi sredstvi.«

Kako ocenjujete sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo in kako sodelovanje na Slovenski obali, kjer je pred leti delovala OKTPS?

Novel: »S Slovensko turistično organizacijo vzorno sodelujemo. Prijavljamo se na njihove razpise, skupaj promoviramo našo destinacijo na sejmih, z novinarji, z organizacijo strokovnih ekskurzij za potovalne agencije. Sam sem tudi v strokovnem svetu STO in lahko tudi vplivam na njihov program dela.

Zelo tesno sodelujemo z drugimi tremi istrskimi občinami oziroma njihovimi LTO ter s tem hkrati tudi nekaj privarčujemo. Skupno destinacijo Love Istria smo predstavljali tako v Sloveniji kot v tujini. Promocija je potekala na digitalnem področju. Skupaj smo najavljali mesečne dogodke v Istri  in se na primer v letu 2019  skupaj predstavljali kar na 12 sejmih in borzah v tujini, septembra lani  pa smo predstavili tudi novo skupno celostno grafično podobo destinacije Love Istria. V poslovnem poročilu je naštetih kar deset zanimivih lokalnih prireditev.«

Pojavljajo se predlogi o statusni spremembi TZ Portorož, kakšen je njegov status zdaj?

Novel: »TZP je zdaj pravno organiziran gospodarski subjekt, kot g.i.z., kar mu omogoča fleksibilnost in hitro prilagajanje spremembam, kar je v teh COVID časih zelo pomembno.«

Kako zdaj deluje TZ  Portorož, g.i.z., koliko je članic in koliko  letno prispevajo za marketinške aktivnosti TZ?

Novel: »TZ Portorrož ima 23 članov, ki plačujejo letno članarino. Veliko marketinških aktivnosti naredimo skupaj in niso finančno ovrednotene v poslovnem poročilu, saj nam določene storitve, kot je bivanje novinarjev, dajo brezplačno. Pomemben vir sredstev za delovanje TZ predstavlja tudi turistična taksa. Zadnja leta TZP pripada 40% zbrane takse, ki predstavlja pomemben finančni vir za promocijske dejavnosti TZ v Sloveniji in na tujem.«

Ali ste v TZ Portorož glede na predloge statusne reorganizacije TZ prejeli odziv največje plačnice delovanja TZ Portorož – Občine Piran?

Novel: »Dokler ne bodo podrobno proučili zadeve, tudi na občini ne bodo dajali izjav.«

Podatki o poslovanju TZ Portorož in rezultatih turizma v piranski občini v letu 2019

Kot izhaja iz poslovnega poročila za leto 2019 so prihodki TZ Portorož znašali skupaj 1.456.383,00 evrov, od tega turistična taksa 1.200.000,00 in članarina 17.644. Odhodkov je bilo 1.456.986,00 evrov. Dobiček 35.397,00 evrov. Ker je bil relativno pozno sprejet občinski proračun, so imeli v pomladnih mesecih likvidnostne težave. Podatke za leto 2020 bodo še predstavili.

V letu 2019 je bilo v piranski občini zabeleženo 620.495 prihodov gostov in 1.874.462 skupnih prenočitev, kar predstavlja v primerjavi z letom 2018 padec za  0,42 odstotka. Največ prenočitev (73,49 odstotka) zabeležijo v mesecih od maja do vključno oktobra. V  poletju 2020  se je kot zelo uspešna izkazala akcija pridobivanja gostov imetnikov turističnih bonov. Po številu prenočitev sodi piranska občina med najbolj obiskane v Sloveniji, čeprav jo že rahlo  prehiteva Ljubljana.

Naslona fotografija: mag. Igor Novel, foto: Slovenski utrip