Meni Zapri

Nov Center za promocijo vin, kulture in turizma v Virštanju

Občina Podčetrtek je s partnerji Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ in Društvo vinogradnikov Virštanj -Kozjansko preuredila objekt kulturne dediščine na Banovini v Virštanju v Center za promocijo vin, kulture in turizma. V njem zdaj predstavljajo ponudbo na območju Šmarsko – virštanjske vinske turistične ceste ter dediščino vinogradništva in vinarstva tega območja. V kleti so uredili sodobno vinsko klet, v nadstropju pa večnamenski prostor za druženja in razstave. S centrom so obogatili ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Banovina v Virštanju

Zadnja leta zapuščena klet je tako dobila novo staro namembnost: vinsko klet in vinoteko z enomatom, ki omogoča obiskovalcem avtomatizirano pokušino vrhunskih buteljčnih vin iz lokalnega okolja. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov.

Nadstropje objekta novo odprtega Centra bo urejeno v osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja.

Enomat v kleti Banovine

V projektu z naslovom Kul-digital Podčetrtek, ki ga delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) razvijajo Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje nove turistične produkte, zasnovane na dediščini vinogradništva, vinarstva in samostanskega zeliščarstva. V Centru Banovina bodo predstavitve  lokalnih vin in kulinarike nadgradili še z interaktivno vsebino.

Vinoteka v Banovini

Razen infrastrukturne ureditve Centra so partnerji v okviru projekta izvedli tudi vrsto podpornih aktivnosti. V zaključni fazi izdelave je inovativno spletno mesto, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je bilo izvedenih pet delavnic na temo »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«, ki so še bolj povezale ponudnike petih občin območja. Učenci OŠ Podčetrtek so sodelovali na projektnem likovnem natečaju na temo vina, kulture in turizma. Društvo vinogradnikov pa je aktivno sooblikovalo vsebino Centra in hkrati poskrbelo za izvedbo promocijskih aktivnosti projekta.

»Vinogradniški kraj Virštanj je bil v parih letih deležen velikih sprememb. Vseskozi se ureja na območju osnovna cestna in komunalna infrastruktura, tako v kraj ob obnovljeni cesti vodi tudi nova kolesarska steza. Poseben čar pa jedru našega vinorodnega okoliša zagotovo daje nov Center za promocijo vin, kulture in turizma, ki bo prav gotovo pripomogel k večji prepoznavnosti in promociji kraja in vina. Verjamem, da bodo to vinogradniki in ponudniki čutili ter tudi znali v najboljši meri izkoristiti,» je o novi pridobitvi povedal Peter Misja, župan Občine Podčetrtek.

Center v Banovini je namenjen ohranjanju dediščine vinogradništva in vinarstva na območju Virštanja, Obsotelja in Kozjanskega.

“Ponovno smo v Podčetrtku dokazali, da znamo sodelovati. Center Banovina je šolski primer turistične valorizacije kulturne dediščine,« meni Boštjan Misja, direktor Turizma Podčetrtek in še: »Z vzpostavitvijo Centra bomo vsebinsko sledili trendom v turizmu in za naše goste pripravili butično doživetje, ki bo temeljilo na vinu, kulinariki, zgodovini in kulturi. Opirali se bomo na lokalno okolje, saj bomo predstavljali ponudnike območja Obsotelja in Kozjanskega. V sklopu projekta smo vzpostavili spletno mesto www.virstanj.com, kjer bo mogoča spletna prodaja vin območja LAS Obsotelje in Kozjansko.

Pri projektu digitalizacije kulturne dediščine smo prejeli sredstva za valorizacijo kulturne dediščine. Skozi projekt smo digitalizirali tri enote kulturne dediščine. Sedaj smo v zaključni fazi, kjer bomo skozi napredne tehnologije predstavili vinsko, kulinarično in zeliščno ponudbo destinacije na lokaciji Centra na Banovini in v Samostanu Olimje. Ponosni smo, da odpiramo novo doživetje na Virštanju in si tudi v prihodnje želimo podobnih projektov z dodano vrednostjo za lokalno okolje.«

Nekdanja viteška in vinska klet Banovina ponovno služi svojemu prvotnemu namenu.

Po besedah Jožeta Juga, predsednika Društva vinogradnikov Virštanj – Kozjansko, so veseli in hvaležni,  da se je Občina Podčetrtek pred leti odločila za nakup objekta Banovina, saj Center vinogradnikom odpira novo tržno pot za prodajo njihovih izdelkov, hkrati pa so z obnovo ohranili pomembno dediščino vinogradništva in vinarstva.

Vrednost celotnega projekta, za katerega partnerji predvidevajo sofinanciranje sklada EKSRP, je ocenjena na 210.009 evrov, od katerih naj bi pridobili 100.000,00 evrov nepovratnih sredstev sklada EKSRP.

Fotografije: Amadeja Knez