Meni Zapri

Destinaciji Kras in Brkini zlati znak trajnostnega turizma

Štiri kraško-brkinske občine (Občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina) so za celovit razvoj turizma letos ustanovile skupno organizacijo ORA Krasa in Brkinov, oblikovale skupno strategijo razvoja in trženja turizma ter se skupaj prijavile v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Vse štiri občine so se pred nekaj leti vsaka zase odločili za vključitev v to shemo in bile uspešne, po ustanovitvi skupne organizacije pa so se odločile za pridobitev skupnega trajnostnega znaka.

S skupnim vstopom v ZSST so se ponovno zavezali, da bodo spodbujali trajnostno delovanje, sodelovali pri trajnostnih prizadevanjih in da bodo promovirali lokalni značaj in zelene zgodbe. K slednjemu sodi tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Zelena Slovenija, ki ga lahko pridobijo turistični ponudniki, ki že imajo enega izmed okoljskih znakov. Zdaj ima na območju kraško-brkinskih občin kar šest ponudnikov že vsaj enega od trajnostnih znakov, pred tremi leti ga je imel le en ponudnik. Trajnostni znak ima tudi Park Škocjanske jame in sicer Slovenia Green Park.

V začetku tedna pa je kraško-brkinska destinacija dobila skupen zlati znak na podlagi ocen za izpolnjevanje sto kriterijev na področjih narava, okolje, kulturna dediščina, skupnost in varnost ter turizem in poslovanje.

Najmočnejša je destinacija na področju varovanja narave, odlična je tudi pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, vključevanju podjetij v zeleno zgodbo in ohranjanju kulture. Šibkejše, a še vedno dobro je bilo ocenjeno področje destinacijskega managementa. Najslabšo oceno je destinacija dosegla na področju varovanja okolja, ker mora okrepiti aktivnosti na področju podnebnih sprememb, merjenja ogljičnega odtisa in zmanjševanja rabe fosilnih goriv, v sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji pa tudi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in ravnanja z odpadki.

»Zelena ekipa je z oceno zelo zadovoljna, saj je to tudi nagrada za vložen trud in delo pri izvedbi tega projekta,« pravi Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini in zelena koordinatorka. »Zavedamo se, da so visoke ocene hkrati tudi odgovornost, da se ocene ohranijo na tem visokem nivoju in da se po možnosti v konkretnih primerih še izboljšajo. Destinacija bo v 6 mesecih od prejema ocene pripravila tudi akcijski načrt za izboljšanje stanja na področjih, kjer so bile podane s strani ocenjevalcev pripombe in priporočila. Prejeti Zeleni znak nam je obenem vodilo za nadaljnji trajnostni razvoj. Skupna strategija razvoja in trženja turizma v destinaciji je pravkar v gradivih za občinske svete vseh štirih občin in v njej je akcijski plan, ki bo turizem Krasa in Brkinov ponesel tja, kjer si ga vsi želimo: uspešna zgodba turizma v prostoru z izjemno kulturno in naravno dediščino in edinstvenimi ponudniki«.

V Zeleni ekipi so sodelovale Ester Mihalič iz občine Hrpelje – Kozina, Helena Kosmina iz občine Komen, Nataša Matevljič iz občine Divača in Anita Slavec iz občine Sežana. Ekipa je sodelovala s turističnim gospodarstvom ob pomoči Inštituta za odgovorni turizem ROS.Turist.

Vir: Destinacija Kras in Brkini, naslovna fotografija: Debela griža, foto: Cveta Potočnik