Meni Zapri

Pet vladnih ukrepov bi pomagalo

Predstavniki celotne slovenske industrije srečanj ter šestnajstih strokovnih in interesnih združenj, so se povezali in pripravili predlog skupnih zahtev do Vlade RS, ki so ga včeraj poslali predsedniku Vlade RS Janezu Janši in ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku.

Zaradi pandemije Covid-19 in s tem omejitve javnega življenja, je bila slovenska industrija srečanj prisiljena popolnoma prekiniti svojo dejavnost in zagotovo bo še kar nekaj časa delovala v skrčenem obsegu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se predstavniki različnih interesnih skupin slovenske industrije srečanj uskladili glede ključnih ukrepov, ki bodo pomagali rešiti industrijo, ki je pred krizo slovenskem turizmu, gospodarstvu, kulturi in znanosti ustvarjala izjemne multiplikativne učinke.

Glede na večkrat obljubljeno pomoč s strani Vlade RS, želijo pomagati s predlogom ukrepov, ki so jih pripravili po vzoru mnogih držav članic EU, kjer so podobne ukrepe že sprejeli. Vlado RS zato pozivajo, da sprejme naslednje ukrepe:

UKREP 1: Preživitveni ukrep za kritje fiksnih stroškov podjetij ter skrajšani delovni čas, čakanje na delo in mesečni temeljni dohodek za samozaposlene

1.a.) Nujni ukrep je kritje fiksnih stroškov po že znani shemi in sicer od 1.1.2022 do 30.6.2022, saj drugače industrija ne bo preživela.

1.b.) Uvedba skrajšanega polnega delovnega časa in/ali čakanje na delo ter uvedba mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v industriji sejmov in srečanj za obdobje od 1.1.2022 do 30.06.2022, ko je organizacija dogodkov omejena in praktično ni povpraševanja zaradi Covida.

UKREP 2: Sredstva za preživetje in zagon dejavnosti

2.a.) Predlagamo subvencijo v višini do maksimalno 10% od ugotovljenega padca prometa, brez omejevanj, vezanih na število zaposlenih. Za ukrepe predlagamo, da so upravičenci podjetja in zasebni zavodi ter s.p.-ji, ki delujejo v industriji sejmov in srečanj, in ki imajo najmanj 65 % padec prihodkov v obdobju 12 mesecev od prepovedi organizacije dogodkov (od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta poprej).

2.b.) Za samozaposlene, ki so imeli v letu 2019 minimalno 12.000 EUR prihodka in

  • imajo v letu 2021več kot 40 % padec prihodka in manj kot 60 % padec glede na leto 2019, dobijo enkratno pomoč v višini 8.300 EUR;
  • imajo v letu 2021 več 60 % padec glede na leto 2019, dobijo enkratno pomoč v višini 12.600 EUR

UKREP 3: Garancijska shema v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodkov

Glede na zaostrovanje koronakrize pričakujemo podaljšanje ukrepa poroštvene sheme za vračilo stroškov, za dogodke, ki so s predpisom omejeni ali prepovedani najmanj do 30. septembra 2022.

UKREP 4: Destinacijska podpora za pridobivanje večjih mednarodnih dogodkov ter razstavljavcev na mednarodnih sejmih

4.a.) Po vzoru konkurenčnih destinacij predlagamo, da se za petletno obdobje od leta 2021 dalje uvede finančna spodbuda pri pridobivanju mednarodnih dogodkov v višini 20 EUR na udeleženca. Podpora velja za vse kongrese in druge mednarodne dogodke z več kot 350 udeleženci in minimalno 500 nočitvami. Podpora je namenjena organizatorjem, ki pridobijo organizacijo mednarodnih dogodkov. S tem bi Slovenija postala bolj privlačna za organizatorje dogodkov v obdobju po koronavirusu.

4.b.) Podpora za razstavljavce na večjih, tradicionalnih (izvedenih najmanj 5 ponovitev) mednarodnih sejmih v Republiki Sloveniji, v višini 35 % od sejemskega prostora ali opreme za sejemski prostor, vendar ne več kot 35 EUR/m2 za naslednje 2leti.

UKREP 5: Sproščanje prepovedi organizacije dogodkov

Kot so tudi zapisali v sporočilu za javnost, se zavedajo, da je med nami epidemija in da je potrebno storiti vse, da se zaščitijo človeška življenja. Vendar menijo, da morajo biti ukrepi sorazmerni, glede na možnost prenosa okužb v vsaki panogi. Predlagajo, da se oceni različnost dogodkov ter pripravi semafor zapiranja/odpiranja za vsako panogo, ki bo vnaprej objavljen.