Meni Zapri

Hotelov nikar prodajati Madžarom

Na Vlado RS, Državni zbor, poslanske skupine v Državnem zboru in parlamentarne stranke smo danes poslali poziv, naj naša država uveljavi predkupno pravico v Savi.

“Slovenski turistični novinarji, združeni v Društvo turističnih novinarjev Slovenije, z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v slovenskem turizmu, ki je kot povsod po svetu močno prizadela pandemija. Namesto da bi se osredotočili na to, kako ponovno zagnati dejavnost, ki je še leta 2019 ustvarila kar 12 % BDP in kar 40 % slovenskega izvoza, ter na promocijo naše lepe dežele, se moramo zdaj ukvarjati z nerazumno razprodajo slovenskega turističnega zlata oziroma tistim delom slovenskega turizma, ki je še vedno v državni lasti. Za njegovo poslovanje je s svojimi paradržavnimi organi, ki upravljajo državno premoženje, odgovorna vlada, posredno seveda tudi parlament.

Zato se, brez vsakršnih političnih opredelitev in ozadij, obračamo na vas z javnim pozivom, da to razprodajo slovenskega turizma preprečite s pravočasnim odkupom lastniškega deleža v Skupini Sava in nato izpeljete do konca večkrat obljubljeni projekt Slovenskega turističnega holdinga. Naše društvo je z informiranjem javnosti pri tem pripravljeno aktivno sodelovati.”