Meni Zapri

S turističnimi vodniki po Krasu in Brkinih

Cveta Potočnik – 16 turističnih vodnikov iz Društva turističnih vodnikov Krasa in Brkinov bo od 19. februarja do 13. marca ob koncih tedna pripravilo promocijska vodenja v živo, s katerimi bodo obeležili Mednarodni dan turističnih vodnikov, ki je sicer 21. februarja.

Tema letošnjega praznovanja je Vloga turističnih vodnikov pri ponovnem zagonu turizma. O pomembni vlogi vodnikov, ki obiskovalcu v osebnem stiku lahko najbolj prepričljivo predstavijo posebnosti krajev in vsega, kar ponujajo, so spregovorili tudi na predstavitvi omenjenih tematskih vodenj po Krasu in Brkinih v Pomniku Miru na Cerju. Spregovorili pa so tudi o tem, da je tudi njihovo delo prizadela že dve leti trajajoča kriza zaradi Covida-19 in so mnogi bili prisiljeni opustiti dejavnost.

Finančna pomoč STO za vodnike

Mnogim vodnikom (v Sloveniji jih je približno tisoč) je vsaj nekoliko pomagala finančna spodbuda Slovenske turistične organizacije za vodenja, ki so bila za udeležence brezplačna. Lani je bilo zanje namenjenih 600.000 evrov, porabljenih je bilo 530.000 evrov, 140 vodnikov pa je dobilo ta namenska sredstva. Kot je na Cerju napovedala Ilona Stermecki, vršilka dolžnosti Slovenske turistične organizacije, se bodo vodniki tudi letos lahko odzvali na javni poziv, za ta namen pa je predvidenih 300.000 evrov.

Po Pomniku miru na Cerju bo prvo vodenje v okviru obeleževanja Mednarodnega dne turističnih vodnikov, ki ga pripravljajo v Društvu turističnih vodnikov Krasa in Brkinov. Foto: Cveta Potočnik

V društvu kraško-brkinskih vodnikov so krizne čase izkoristili za dodatna izobraževanja, oblikovanje novih programov, izpeljali so virtualna vodenja in sicer v obliki avtorskih, s strani članov vnaprej posnetih videov: 12 filmčkov so člani društva objavili na družbenih omrežjih, po enega na dan. Odziv je bil odličen, saj imajo nekateri tudi več tisoč ogledov.

Društvo kraško-brkinskih vodnikov pri oblikovanju različnih vsebin in doživetij sodeluje tako z zavodom Turizem Miren-Kostanjevica kot Območno razvojno agencijo Krasa in  Brkinov. Slednja je omogočila izobraževanje vodnikov o prazgodovini v sklopu projektov Kaštelir in Mitski park, o novem produktu za družine v zgodbi Škratjega Krasa v Štanjelu, o video produkciji, ki postaja neločljivo povezana z novodobno vodiško službo, letos pa jih bo vključila v usposabljanje na gradu Štanjel. Tam namreč nastaja nov Muzej Grad Štanjel z interaktivno razstavo Narava in človek na Krasu.

Pomen ustrezno izobraženih vodnikov je poudaril tudi direktor Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame, vendar zaradi specifičnega in zahtevnega dela v težkih pogojih in ker vodnikom lahko omogočijo le  nekajmesečno sezonsko zaposlitev, vodniška služba predstavlja velik problem. So se pa na osnovi izkušenj manjšega obiska odločili, da bodo v bodoče obisk omejevali, saj je doživetje jam v manjših skupinah nedvomno bolj pristno.

V Kobilarni Lipica imajo redno zaposlene vodnike, vsako poletje se jih pridružijo dodatni, večinoma zaposleni za določen čas. Razpis zanje pripravljajo v teh dneh. Po besedah direktorice Tatjane Vošinek Pucer si prav od sodelovanja s turističnimi vodniki Krasa in Brkinov obetajo, da bo Lipica postala izhodiščna točka za raziskovanje Krasa, Brkinov in širše regije, saj bi se tako nedvomno podaljšalo tudi bivanje gostov v Lipici.

Vodenja po Krasu in Brkinih od 19. februarja do 13. marca

Podrobnosti o februarskih in marčevskih tematskih vodenjih bo Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov objavilo na Facebook strani društva. Če epidemiološke razmere ne bodo omogočale vodenj v živo, si bo mogoče ogledati video predstavitve na YouTubu. Vsebinsko bodo vodenja zelo raznolika, na novinarski konferenci v Pomniku miru na Cerju jih je predstavil Bogdan Macarol, predsednik kraško-brkinskih vodnikov. Teme pa bodo:

 • Miti in simbolika arhitekture Pomnika miru na Cerju
 • Jame v neposrednem zaledju 1. svetovne vojne
 • Pravljični ogled štanjelskega Turna
 • Pustolovščine v Živem muzeju Krasa pri Sežani
 • Mirenski šoštarji in strojarji (čevljarji in usnjarji) skozi čas
 • Od vasi Barke do Vatovelj v Brkinih
 • Ljubezni dr. Karla Štreklja, zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi
 • Tigrovska pot Ocizla
 • Zlato jabolko v Brkinih
 • Od brinjevca do brin – gina
 • Vremske štenge
 • Po poteh Rundiktov
 • Jama Vilenica – najstarejša turistična jama na svetu
 • S kolesi po Živem muzeju Krasa
 • Živahna Pliskovica
 • Po poteh obrednih naravnih prostorov v okolici Lokve na Krasu

Naslovna fotografija: Bogdan Macarol predstavlja tematska vodenja po Krasu in Brkinih, foto: Cveta Potočnik