Meni Zapri

Zahteva za razrešitev v. d. direktorja TV Slovenija Zdravka Areha

Društvo turističnih novinarjev PODPIRA zahtevo Aktiva in sindikata novinarjev TV Slovenija za razrešitev v.d. direktorja televizije Zdravka Areha, ki sta jo naslovila na vodstvo RTV Slovenija z naslednjim pismom:

Spoštovani generalni direktor RTV Slovenija,

v soboto in nedeljo, 26. in 27. februarja 2022, smo zgroženi ugotovili, kako vodstvo zavaja ne le zaposlene, ampak celotno javnost. V TV Dnevniku smo kar dvakrat slišali napoved, da bo na 2. programu oddaja o vojni v Ukrajini, pripravljena v sodelovanju BBC-ja in TV Slovenija.

Izkazalo pa se je, da gre za 2-urni prenos Outside Source na BBC World s slabim simultanim prevodom, v katerem so se med drugim pojavljala celo napačna imena ukrajinskih mest.

Pričakujemo, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma razrešite v. d. direktorja TV Slovenija Zdravka (Valentina) Areha, ker je s svojimi (ne)odločitvami in popolno odsotnostjo zavedanja dramatičnosti dogajanja v svetu povzročil hudo programsko škodo in okrnil (že dodobra) načeti ugled RTV Slovenija.

Zanima nas seveda,  kakšna je pogodba z BBC-jem, koliko smo za to plačali in za koliko časa je sklenjena. Ne bi bilo mogoče teh sredstev nameniti za delo zaposlenih na terenu? 

Oddaji Utrip in Zrcalo tedna, ki sta bili po 33-ih oziroma 40-ih letih predvajanja na prvem sporedu prav ta teden prestavljeni na drugi spored, tako že prvič nista bili predvajani v novem terminu, ob 19.55 oziroma 20.15.  V isti oddaji Dnevnik, v kateri je bila dvakrat najavljena posebna oddaja BBC-ja v sodelovanju z RTV Slovenija, pa ni bilo nobene napovedi za ti oddaji. Niti, da bosta na sporedu takoj po končanju BBC-jeve. To samo dokazuje, da smo imeli popolnoma prav, ko smo vodstvo opozarjali na uničujoč vpliv premika Utripa in Zrcala tedna na 2. program in da so bili naši argumenti neupravičeno prezrti.

Ves čas smo opozarjali, da je sprejeti PPN škodljiv in nedodelan, prenos BBC-jevega programa pa dokazuje, da vodstvo eksperimentira ter krni ugled in funkcijo javne RTV.

Prav tako zahtevamo pojasnilo, kako je mogoče, da dolgo napovedani projekt informativnih oddaj na drugem programu, za katerega je generalni direktor izrecno zaprosil Programski svet RTV Slovenija za začetek oddajanja takoj po zimskih olimpijskih igrah 21. februarja 2022, ni zaživel, navkljub temu, da so bile obsežne produkcijske in kadrovske osvežitve oziroma okrepitve (ki jih doslej obstoječi programi zaradi varčevanja niso bili deležni). Očitno je, da kljub vsem zagotovilom in obljubam visokoleteči načrti, niso bili realni. Če bi bili, bi se lahko v informativnem programu na dan začetka napada na Ukrajino vsaj kolikor toliko normalno odzvali. Oziroma, vsaj teoretično, če bi naši v. d. odgovorni prepoznali nujnost odziva.

V četrtek, 24. februarja 2022, smo sicer poleg dnevnega poročanja v 10-ih urah pripravili 2-urno oddajo o vojni v Ukrajini, v kateri smo podali vse relevantne informacije. V oddaji so sodelovali naši dopisniki, slovenski in tuji  strokovnjaki, osvetlili smo tako rekoč vse vidike, tudi slovenskega.

Kaotične priprave na vseh področjih, vključno z zamikom začetka oddajanja na 2. sporedu, so samo še otežile naše siceršnje delo (na kar smo ves čas opozarjali). Seveda je jasno, da za vso to zmedo odgovornost nosi tudi generalni direktor RTV Slovenija. V danih razmerah bi lahko s kadrovskimi potezami vsaj omilil škodljive programske posledice ter sodelavkam in sodelavcem omogočil kolikor toliko normalno delo, h kateremu nas zavezujejo obveznosti do naših gledalk in gledalcev.

Nezaupanje je pač prišlo do točke, ko se bo treba odločiti: ali za – na eni strani – posameznike na funkcijah, ki jih iz kdo ve kakšnega razloga nočejo ali niso sposobni opravljati, in na drugi strani za večji del kolektiva, ki želi delati in poročati, a tega preprosto ne more početi na način in v obsegu, ki ga želi in ga zaradi odgovornosti do občinstva tudi mora.

Težko si predstavljamo, da je neposredni prenos oddaj Outside Source na BBC World s slovensko tolmačko to, kar si generalni direktor RTV Slovenija želi. Oziroma, pod kar se je kot najbolj odgovorna oseba na RTV Slovenija, vsaj na papirju, pripravljena podpisati.

IO Aktiva novinarjev IP TV Slovenija

Sindikat novinarjev TV Slovenija

Poziv podpirajo:

Aktiv novinarjev Radia Slovenija, Aktiv MMC, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije