Meni Zapri

Conventa – v bodoče je treba v ospredje postaviti človeka

Cveta Potočnik – V Ljubljani poteka 14. Conventa, največja poslovna borza industrije srečanj za območje Nove Evrope, ki povezuje poslovno borzo Conventa, konferenco Conventa Crossover in tekmovanje Conventa Best Event Award. Osrednja strokovna tema letošnje Convente je, kako zmanjšati negativne učinke kongresov in drugih organiziranih dogodkov na okolje ter doseči bolj trajnostno in odgovorno industrijo srečanj.

Gorazd Čad, Karmen Novarlič, Petra Stušek in Fredi Fontanot na novinarski konferenci

Convente se udeležuje 93 razstavljavcev iz 17 držav, 114 tujih vabljenih gostov iz 33 držav in 32 domačih vabljenih gostov. Organizatorji veliko pozornost namenjajo kakovosti vabljenih gostov, od skoraj 500 prijavljenih tujih gostov so jih torej dejansko povabili manj kot četrtino. Ker gre za poslovno borzo, srečanja med različnimi ponudniki storitev za organizacijo kongresov in organizatorji dogodkov potekajo na naprej dogovorjenih sestankih in letos naj bi se jih zvrstilo več kot 2200.

Za organizatorje dogodkov je letos organiziranih 9 različnih študijskih tur po Sloveniji, Avstriji, v Beograd in Zagreb, kar Convento razlikuje od drugih poslovnih borz, pove Gorazd Čad, organizator in soustanovitelj Convente, predstavijo jim tudi poosebne lokacije za dogodke, kot je denimo Nordijski center Planica.

Pomembni so zaposleni

Novost letošnje Convente predstavlja izobraževalni program za mlade iz regije in Akademija za vse tiste, ki že delajo v industriji srečanj.

Pri razvoju industrije srečanj v Sloveniji kaže ohraniti takšno povezovanje, kot se je uveljavilo med koronskim zaprtjem, smo slišali na Conventi. Kljub digitalizaciji in hibridnim oblikam dogodkov pa kaže v ospredje znova postaviti človeka. Ne nazadnje bo potrebno pokazati tudi večjo skrb za zadovoljstvo ljudi, ki delajo v kongresnih centrih, hotelih, kongresnih turističnih agencijah, pri profesionalnih kongresnih organizatorjih in v vseh drugih segmentih, povezanih s organizacijo kongresov in drugih dogodkov.

Zelene zaveze Convente

Organizatorji Convente so v sodelovanju z Umanotero oblikovali seznam standardov za okolju bolj prijazno organizacijo dogodkov in zmanjševanje ogljičnega odtis na udeleženca. Kot kažejo ocene mednarodne študije posamezni udeleženec ustvari več kot 176 kilogramov odtisa na dan, največ z prevozom.

Da bi ugotovili, kakšen ogljični odtis povzroča Conventa, so se letos organizatorji s pomočjo tujega partnerja odločili za natančnejši izračun ogljičnega odtisa, zlasti transporta, ki pri Conventi predstavlja kar 75 celotnega odtisa. Skupno število prevoženih kilometrov vseh udeležencev dogodka znaša več kot petsto tisoč, s tem pa ustvarijo več kot 116 ton CO2.

Hitrejše okrevanje, kot so pričakovali

Omejitve zaradi Covida-19 so močno prizadele celotno slovensko industrijo srečanj, vendar pa smo priče hitrejšemu ponovnemu zagonu, kot je bilo pričakovati, smo slišali na Conventi. Če morda to ne drži so celotno Slovenijo, nedvomno drži za Ljubljano, k čemur je pripomoglo dejstvo, da organizirani dogodki niso bili odpovedani, ampak prestavljeni in potekajo tudi poleti, kar prej ni bilo značilno za industrijo srečanj. Po besedah Petre Stušek, direktorice Turizma Ljubljana, ne gre zgolj za regijske dogodke, ampak tudi globalne.

V zadnjih letih se je infrastruktura za organizacijo kongresov v Ljubljani izboljšala z novimi hotelskimi zmogljivostmi, dokončano obnovo Cukrarne z dvoranami za 250 do 800 udeležencev, pokritjem poletnega gledališča Križanke in ne nazadnje je Ljubljana postala za organizatorje kongresov še zanimivejša z uvrstijo izbranih Plečnikov del na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Fotografije: Cveta Potočnik