Meni Zapri

V srednjeveškem Gradu Podsreda gradijo sedanjost na preteklosti

Cveta Potočnik – Medtem, ko so od številnih gradov po Sloveniji ostale le ruševine, je Grad Podsreda na Kozjanskem, nad istoimenskim trgom, obnovljen, med grajskimi zidovi se vselej kaj dogaja, tudi prenočiti je mogoče v njem.

Že prihodnje leto se bo začel projekt Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem. Nekaj manj kot milijon evrov zanj je Občini Kozje odobrilo Ministrstvo za kulturo, skupna vrednost celotne naložbe pa bo poldrugi milijon evrov. Lastnik gradu je namreč ta razmeroma majhna občina, od leta 1983 ga upravlja Kozjanski regijski park, tisto leto so ga tudi začeli sistematično obnavljati.

Grad Podsreda

Grad na strmem skalnem grebenu sredi gozdnate Orlice je osrednja točka zavarovanega območja Kozjanskega parka, pa hkrati protokolarni objekt, kulturno in turistično središče.

Okoli velikega zunanjega dvorišča stoje grad in nekaj gospodarskih poslopij, nanj so namestili table s fotografijami rastlinske in živalske pestrosti Kozjanskega parka, obiskovalca pa pritegne tudi razgled.

Panoji s fotografijami naravnih posebnosti Kozjanskega parka

Ko vstopimo v grad, se sprehodimo mimo grajske kuhinje z odprtim ognjičem, ki jo še danes uporabljajo, do majhnega notranjega grajskega dvorišča, kjer poleti potekajo različne kulturne prireditve in razstave na prostem, mnogi pa si ga tudi radi izberejo za poroko.

Slikovito notranje dvorišče gradu

Iz osrednje grajske stavbe pridemo do spodnjega gospodarskega poslopja, kjer je bila nekoč konjušnica, za ponudbo gradu je bila njegova obnova zelo pomembna, saj so v njem uredili apartmaje in večjo dvorano.

Dokončno podobo je grad dobil leta 2015, ko so osrednjo grajsko stavbo povezali s spodnjim gospodarskim poslopjem.

Pri obnovi so ohranili arhitekturne značilnosti gradu iz 12. stoletja in uporabili materiale iz lokalnega okolja, izvajalska dela pa zaupali lokalnim obrtnikom in njihovo spretnost je prepoznati v mnogih uporabnih predmetih.

Eden izmed apartmajev

V mizarstvu Francija Sinkoviča iz vasi Buče je denimo izdelano vse pohištvo, za grafično podobo z motivi iz gradu pa je poskrbela oblikovalska ekipa CRE8, ki jo sestavljata Andreja in Boris – dva sposobna in izkušena oblikovalca in umetnika, doma iz Kozjega in Lastniča.

Dostop do apartmajev je s slikovitega ganka.

Dostop do apartmajev in sob je s slikovitega lesenega ganka, poimenovali pa so jih po znanih osebnostih in plemiških rodbinah, ki so bile v posameznih obdobjih lastniki gradu.

Največji apartma je tako posvečen kneginji, kasneje grofici in svetnici Emi Krški, drugi Celjskim grofom, ki so bili lastniki gradu skoraj sto let, od sredine 14. stoletja do umora zadnjega kneza Ulrika II. Zadnji plemiški lastnik gradu je bila rodbina Windischgrätzov in tudi po njej se imenuje eden izmed apartmajev, Romanski apartma pa priča o tem, da sodi Grad Podsreda med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem.

Apartmaje in sobe so poimenovali po znanih osebnostih in plemiških rodbinah, ki so bile v posameznih obdobjih lastniki gradu.

Z dvorano  v spodnjem gospodarskem poslopju so poleg renesančne dvorane v drugem nadstropju gradu, atrija in manjše dvorane v obrambnem stolpu, pridobili še en prostor, ki ga oddajajo za različne dogodke.

Med študijsko potjo turističnih novinarjev so nam v novo pridobljeni dvorani pripravili bogat grajski zajtrk, ki ga dobijo tudi gostje, ki bivajo v apartmajih. Pravzaprav dobijo zajtrk v košarici, ga zaužijejo v apartmaju ali pa kje na prostem.

Grajski zajtrk

Dodana vrednost grajskega zajtrka je, da ga sestavljajo izključno  izdelki in pridelki okoliških kmetij in domačij Kozjanskega, v košarici je tako vse domače: kruh, pašteta, marmelada, namazi, med, sok, domače mesnine, sirčki in tudi domač jogurt. In ker je Kozjansko dežela kozjanskega jabolka, v košarici vselej ponudijo tudi sadje iz kozjanskih sadovnjakov in jabolčni sok, stisnjen iz kozjanskih jabolk.

Kozjanski park je poskrbel za polnilno linijo za predelavo sadja v sok.

Upravljavci gradu oziroma Kozjanskega parka so se povezali z lokalnimi pridelovalci, ki jih oskrbujejo z živili ne le za košarice grajskega zajtrka, ampak tudi za različne prireditve in dogodke, ki jih organizirajo na gradu. Prav sodelovanje z lokalnimi ponudniki je eden izmed načinov, da ljudem, ki živijo v zavarovanem območju, omogočijo dodaten zaslužek. Hkrati se tako gradi tudi pozitiven odnos do parka samega, kulturne krajine in okolja sploh.

Monika Kunej pripravlja košaro grajskega zajtrka.

Na gradu sodelujejo s kmetijama Kunej, Sinkovič in Gorjup, ekološko kmetijo Dobravc, čebelarstvom Kozmus in pekarno Resnik, v trgovini v Središču za obiskovalce pa najdemo lokalne pridelke in izdelke kar 36 kmetij in obrtnikov.

Trgovina s ponudniki lokalnih živil in obrtnih izdelkov
Interpretacijski center o naravi na območju Kozjanskega parka, Kozjanskega in Obsotelja

Ob velikem zunanjem dvorišču, tudi prizorišču različnih dogodkov, so v pritličju gospodarskega poslopja lani odprli sodobno urejeno in poučno Središče za obiskovalce z Interpretacijskim centrom o naravi na območju Kozjanskega parka, Kozjanskega in Obsotelja.

Interpretacijski center

V njem dobimo koristne informacije o naravnih znamenitostih in kulturni dediščini tega območja. Poudarek je na predstavitvi visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so značilni za kulturno krajino Kozjanskega in predstavitvi desetine tradicionalnih sort kozjanskih jabolk, ki uspevajo v njih.

Čebelar ali legat je ptica selivka, ki v globokih rovih vzgoji do sedem mladičev. V Obsotelju gnezdi na več lokacijah.  Zaradi ogroženosti je zavarovan v Sloveniji in Evropski uniji.

Grad Podsreda bo dobil nove vsebine

Zdaj, ko je grad domala povsem obnovljen in ima tudi že raznolike vsebine, bodo dodajanje novih začeli nadaljevati prihodnje leto v okviru projekta Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem. Cilj projekta je ozaveščanje in izobraževanju prebivalstva o pomenu kulturne dediščine in možnostih, kako jih je v sedanjosti mogoče narediti privlačne za obiskovalce in bolje izkoristiti vse njihove potenciale za lokalne prebivalce in v turistični ponudbi.

Županja Občine Kozje Milenca Krajnc izžareva veliko energije, ko predstavlja sistematično obnovo Gradu Podsreda in načrte za njegovo nadaljnjo vsebinsko bogatitev.

Kot pojasnjuje županja Občine Kozje Milenca Krajnc projekt predvideva obnovo romanske kapele Gradu Podsreda, obnovo prostorov zgornjega gospodarskega poslopja in ureditev treh apartmajev, wellness, nove dvorane za različne dogodke, opremljene s sodobno informacijsko tehnologijo, pa tudi njeno uporabo v promociji ter uvedbo iger z MR-tehnologijo za pristnejše doživljanje kulturne dediščine.

Fotografije: Cveta Potočnik