Meni Zapri

Marjana Grčman prihodnja štiri leta predsednica društva, Drago Bulc častni predsednik

Na volilnem Občnem zboru Društva turističnih novinarjev Slovenije je bila za predsednico izvoljena Marjana Grčman, novinarka TV Slovenija. Mandat traja štiri leta in se začne 15. maja 2023.

Hkrati je bil na Občnem zboru za častnega predsednika imenovan Drago Bulc, ki je društvo vodil vse od leta 2005. Z izjemnim poznavanjem turizma, številnimi idejami in pobudami ter energijo za delovanje društva je zgradil njegovo prepoznavnost ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. Velik poudarek je in še daje strokovnosti v novinarstvu, slej ko prej pa s kritičnimi očmi veliko prispeva tudi k razvoju slovenskega turizma. Drago Bulc bo tudi v prihodnje aktivno deloval v društvu, prevzel bo področje mednarodnih odnosov društva s sorodnimi tujimi združenji in turističnimi organizacijami.

Cveta Potočnik, generalna sekretarka društva je Dragu Bulcu v zahvalo izročila album s fotografijami, ki odražajo mnoge Dragove ideje, pobude in energijo za delovanje društva in druženje ter za njegovo prepoznavnost ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. Foto: Peter Irman

 

Marjana Grčman, nova predsednica društva TNS in Drago Bulc, dolgoletni predsednik in od zdaj častni predsednik društva, foto: Peter Irman

Programske usmeritve Marjane Grčman

Marjana Grčman, ki kot novinarka deluje izključno na področju turizma že vse od leta 2004,  je ob prevzemu vodenja društva TNS napovedala, da se bo zavzela za organizacijo strokovnih okroglih miz, izobraževanje članov društva, vključevanje novih članov in še večjo prisotnost društva na družabnih omrežjih.

Dragu Bulcu se je za uspešno dolgoletno vodenje društva zahvalil Sašo Dravinec, predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora društva TNS. Foto: Peter Irman

»Društvo turističnih novinarjev Slovenije vidim kot enega osrednjih protagonistov, tako pri aktivni promociji domačega turizma, kot tudi (ali predvsem) pri presoji in kritiki odločitev, ki se na nacionalnem nivoju sprejemajo v sektorjih turizma. Pandemija, negotove gospodarske razmere, podnebne spremembe, vojna v Evropi in v zadnjem času tudi vse pogostejše naravne nesreče, spreminjajo podobo turizma, ritem njegovega razvoja in tudi potovalne navade vseh nas. Dinamika turizma in bliskovite spremembe zahtevajo tudi bolj proaktivne (odločne) poteze samega društva,« je v svoji kandidaturi za predsednico zapisala Marjana Grčman.

Marjeta Kirn Kljajič, predsednica volilne komisije

V luči padca šengenske meje se bo nova predsednica zavzemala za bolj aktivno sodelovanje s Hrvaško turistično skupnostjo pri promociji obmejnih produktov in za sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. Načrtuje tudi povezovanje z Ministrstvom za Slovence po svetu za promocijo območij izven naših meja, kjer živijo Slovenci ter sodelovanje pri promociji obmejnih produktov, ki se bodo odvijali v sklopu Gorice kot Evropske prestolnice kulture 2025.

Marjana Grčman želi skupaj z drugimi člani obdržati sedanje usmeritve društva pri organizaciji študijskih poti, prednostno v turistično manj znane kraje in območja, ki  imajo potenciale za oblikovanje turističnih ponudb in programov, koristnih tudi za lokalne skupnosti in okolje.

Občni zbor Društva turističnih novinarjev Slovenije 2023 je potekal vzporedno s sejmom Alpe-Adria, foto: Peter Irman

Na Občnem zboru društva TNS so bili izvoljeni tudi člani Izvršnega odbora za prihodnja štiri leta, to so: Maja Oven, Greta Kokot Rajković, Cveta Potočnik, Jože Jerman, Peter Irman in Aleš Smrekar. Tudi njihov mandat se začne 15. maja 2023.

Jože Jerman, Cveta Potočnik, Greta Kokot Rajković, Maja Oven, Marjana Grčman, Drago Bulc, Aleš Smrekar in Peter Irman, foto: Marjan Cerar

Na letnem srečanju so bila soglasna sprejeta poročila o aktivnostih društva v preteklem letu, finančno poročilo za leto 2022 in okvirni program aktivnosti v letošnjem letu. V društvo je bilo sprejetih osem novih članic in članov, skupaj zdaj tako društvo povezuje 89 turističnih novinarjev iz klasičnih medijev in spletnih turističnih portalov, publicistov, fotografov in snemalcev.

Udeleženci Občnega zbora društva TNS 2023, foto: Marjan Cerar