Meni Zapri

Za investicije v turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti 15,5 milijona evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport povečuje predvideno višino sredstev, s katerimi bo podprlo investicije v turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti. Prvotno je ministrstvo z javnim razpisom razpisalo 10 milijonov evrov sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost, naknadno pa je na osnovi spremenjenega razpisa dodalo še 5,5 milijona evrov lastnih sredstev.

Namen javnega razpisa je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti v korist tako turistom kot tudi domačinom. Kot je razvidno iz seznama, objavljenega na spletnih straneh ministrstva med prijavitelji prevladujejo občine, nekaj pa je tudi javnostih zavodov za turizem in upravljalcev naravnih znamenitosti. Gre pa zelo raznolike projekte: urejanje tematskih, pohodnih in kolesarskih poti, parkov, obrežij rek in jezer, obnovo stavbne dediščine in predstavitev nesnovne dediščine. Po pregledu prijavljenih projektov je razpisna komisija ugotovila, da večina teh v občine prinaša pomembne spremembe in ima lahko velik vpliv na nadaljnji turistični razvoj kraja.

Zaradi povečanja sredstev bo ministrstvo financiralo 20 prijavljenih investicij več, kot bi jih sicer lahko samo s sredstvi iz Sklada za okrevanje in odpornost. Po spremembi javnega razpisa bo tako podprlo 58 projektov, od tega 57 v celoti in enega delno, glede na preostanek razpoložljivih sredstev.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Naslovna fotografija: Na razpis se je prijavil tudi Javni zavod Kozjanski park, foto: Cveta Potočnik