Meni Zapri

Butična poslovna borza zdraviliškega in wellness turizma

Edino specializirano poslovno borzo zdraviliškega turizma v Sloveniji in regiji bosta gostili Thermana Laško in Hoteli LifeClass Portorož od 21. – 24. oktobra. Na dogodku se bo predstavilo 14 domačih in 5 tujih zdravilišč petindvajsetim vabljenim gostom iz agencij, specializiranih za zdraviliški in wellness turizem iz vse Evrope.

Zdraviliško borzo Srednje Evrope – SPA-CE so letos nadgradili s posebno poslovno izkušnjo in ji zato tudi poimenovali »SPA-CE Experience«. Prvič uvajajo tako imenovani »Potujoči workshop – Rolling Workshop«, ko bodo na uvodnem študijskem potovanju na dveh izbranih turah po slovenskih naravnih zdraviliščih združili ponudnike in vabljene agencije, ki bodo tako že med vožnjo imeli možnost za sklepanje poslovnih dogovorov. Na ta način želijo krepiti mreženje in dati udeležencem možnost za posebno poslovno izkušnjo.

SPA-CE že desetič organizira Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč s tehnično pomočjo kongresno-marketinške agencije Toleranca marketing. V teh desetih letih bodo gostili 308 predstavnikov tujih agencij iz 23 držav iz vse Evrope in prekomorskih trgov, ki so in bodo s sodelujočimi ponudniki – naravnimi zdravilišči iz Srednje Evrope – opravili kar 4.533 poslovnih sestankov. V letošnjem letu je partnerstvo borze SPA-CE podprlo tudi Evropsko združenje zdravilišč – ESPA (European Spas Association), še posebej pa velja izpostaviti, da se bo dogodka udeležila tudi Csilla Mezösi, generalna sekretarka ESPA. Prvič se bo na borzi predstavila tudi Bolgarija, kot zelo razvita in zanimiva zdraviliška destinacija.

Ključno za uspešno izvedbo borze je odlično sodelovanje in podpora Slovenske turistične organizacije, ki zdraviliško borzo SPA-CE uvršča med produktne poslovne dogodke in s tem daje tudi ustrezno mesto vodilnemu turističnemu produktu v Sloveniji.

Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč

Po besedah Iztoka Altbauerja, direktorja Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in organizator SPA-CE-a, je s članstvom Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč v evropskem združenju zdravilišč ESPA Slovenija pridobila dodatno prepoznavnost, kar bo v prihodnjih letih zagotovo v pomoč pri organizaciji borze SPA-CE in bo pripomoglo k še boljših poslovnih rezultatih zdravilišč v Sloveniji in širši regiji.«

Vabljeni gostje – mnogi od njih prihajajo v “deželo zdravih vod” prvič – bodo svojo SPA-CE izkušnjo začeli  v Thermani Laško in nadaljevali s študijskima turama z obiskom nekaterih slovenskih naravnih zdravilišč, med njimi Term Olimia, Term Ptuj, Dolenjskih Toplic in Rimskih Term. Udeleženci bodo dan zaključili v Portorožu, kjer bodo v torek, 23. oktobra, potekali klasični poslovni sestanki med ponudniki in agencijami.

Posebna pozornost v okviru borze SPA-CE pa bo namenjena tudi izobraževanju in predstavitvi primerov dobrih praks doma in v tujini. Pomemben gost konference je tokrat Dr. Franz Linser iz Avstrije, vodilni strokovnjak z več kot 20-letnimi izkušnjami v luksuznem zdraviliškem in wellness turizmu. Spregovoril bo o medicinskem wellnessu, kot zgodbi o uspehu v razvoju zdraviliškega in wellness turizma.