Meni Zapri

Ustvarjanje pametnih mest za inovativna turistična doživetja

Konferenca Svetovne turistične organizacije (UNWTO) o obiskovanju mest (city breaks) z naslovom Ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij je potekala v španskem mestu Valladolid od 15. do 16. oktobra s pozivom mestom, naj postanejo pametne turistične destinacije, v katerih se prepletata upravljanje turizma in digitalno gospodarstvo tako, da ponujajo turistom raznolika in avtentična doživetja.

Valladolid

Na konferenci so sodelovali turistični strokovnjaki iz javnega in zasebnega sektorja ter analizirali, kako se odzvati na rastoči trend obiskovanja mest kot oblike preživljanja prostega časa. Zaključili so, da so za urbano destinacijo ključni sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, vključevanje lokalnih skupnosti in ustvarjanje pametnih destinacij, saj lahko le na ta način pridobijo potrebno znanje in oblikujejo politike, s katerimi bodo uspešno odgovorile na nove zahteve hiperpovezanih in hiperinformiranih turistov.

»Razumeti moramo spremembe pri turistih, ti vedno bolj upoštevajo trajnostne principe in aktivna doživetja, pri tem pa uporabljajo nova tehnološka orodja,« je dejal Jaime Alberto Cabal, namestnik generalnega sekretarja UNWTO. »Pri oblikovanju doživetij, po katerih vedno bolj povprašujejo, sta potrebni kreativnost in inovativnost.«

Jaime Alberto Cabal, namestnik Generalnega sekretarja UNWTO

Med govorci na konferenci je bil tudi Dieter Hardt-Stremayr, predsednik združenja European Cities Marketing in direktor Turistične organizacije Gradca. Po njegovem mnenju so največji izzivi za rast turističnega obiska mest: prometna ureditev, sezonstvo ter razpršitev turističnega povpraševanja znotraj mesta in skozi vse leto.

Dieter- Hardt-Stremayr, predsednik združenja European Cities Marketing in direktor Turistične organizacije Gradca

Največ sklepnih ugotovitev konference se je nanašalo na modele upravljanja turizma v urbanih okoljih. Udeleženci so poudarili, da so zaradi vedno več hitrih povezav med mesti in nizkocenovnih prometnih povezav vedno večjemu številu turistov dostopni kratki obiski mest, na to pa se morajo mesta odzvati s prednostnimi naložbami tako v korist domačinov kot tudi turistov.

Med govorci na konferenci UNWTO je bila tudi Petra Stušek, izvršna direktorica Turizma Ljubljana

Ugotovili so tudi, da se morajo zaradi napredka tehnologij, ki omogočajo ustvarjanje pametnih destinacij, upravljavske organizacije destinacij preusmeriti od promoviranja doživetij k upravljanju urbanega turizma v vsej njegovi kompleksnosti. Oblikovalci turistične politike pa morajo uporabiti pametna orodja za ugotavljanje ekonomskih koristi za mesto in posledic turizma za trajnostni razvoj ter v središče politik postaviti celotno destinacijo. Te sklepe bo UNWTO vključil tudi v svoj načrt delovanja na področju urbanega turizma.

(Vir in fotografije: UNWTO)