Meni Zapri

Občina Moravske Toplice se vključuje v Zeleno shemo slovenskega turizma

Moravske Toplice so se letos pridružile destinacijam, ki so se prijavile na četrti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, v program Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green in bodo poleg Ljutomera druga destinacija v Pomurju s tem znakom. Namen vključitve v sistem je pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Moravske Toplice in občini Moravske Toplice na vseh stebrih trajnostnega razvoja. »Menimo, da je to eden od korakov, ki ga je potrebno narediti tudi v skrbi za naše okolje, saj narava že kaznuje človeštvo za njegovo nebrzdano delovanje. Pridobivanje certifikata razumemo kot obvezo za  večje varovanje našega okolja in kot prispevek v skrbi za zdravje in zmanjševanje škode tako v gospodarstvu kot kmetijstvu,« pojasnjuje mag. Mojca Breščak, višja svetovalka na Občini Moravske Toplice.

Rotunda v Selu na Goričkem, foto: arhiv TIC Moravske Toplice

Sodelovanje med pomurskimi občinami s Proturistom

Cilj razvoja je priprava projektov in programov,  ki bodo poleg že uresničenih, nadgradili razvoj občine Moravske Toplice in jo pozicionirali kot eno najuspešnejših turističnih destinacij v Sloveniji.  V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so namreč Moravske Toplice skupaj z Lendavo in Radenci opredeljene kot vodilne turistične destinacije v Sloveniji. » Skupaj še z drugima destinacijama (Murska Sobota in Jeruzalem – Občina Ljutomer) smo se s projektom Proturist prijavili na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Namen projekta Proturist  je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe Pomurja s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Želimo si izboljšanje digitalne predstavitve, vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe regije, osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge, nadaljnjo krepitev zadovoljstva naših gostov ter dvig konkurenčnosti destinacije Pomurje. Ciljna skupina so mikro, mala in srednje velika podjetja ter institucije v Pomurju, ki delajo na področju turizma oziroma so povezana s turizmom. Pet partnerskih občin v tem projektu se je že v fazi priprave projekta odločilo, da bo projekt zaobjel ponudnike v celotnem Pomurju,« pravi Mojca Breščak.

Pot kulturne dediščine, foto: arhiv TIC Moravske Toplice

Zvitorepec se vrača domov

Nosilna institucija za oba zgoraj omenjena projekta je TIC Moravske Toplice. Občina s TIC Moravske Toplice dela tudi na drugih projektih. Zvitorepec se vrača domov je projekt, imenovan po stripovskem junaku, ki ga je ustvaril pomurski rojak Miki Muster. V okviru programa razvoja podeželja LAS Goričko in s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj so letos izvedli projekt Zvitorepec se vrača domov in organizirali prvi Festival Zvitorepec, namenjen predvsem družinam. Festival je bil zelo dobro sprejet in želijo si, da bi postal tradicionalen in da bo spodbudil razvoj Zvitorepčevih produktov (Zvitorepčevi izdelki, delavnice, predstave, itd.).

Občina Moravske Toplice je vključena tudi v programe sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Cilj programa Garden je  spodbujanje inovativnega razvoja izdelkov, ki vključujejo ajdo, bezeg, orhideje, travniške in gozdne cvetlice, vrtove in energijo, cilj programa Tele-ka-land razvoju mreže pravljičnih parkov za otroke, program Green exercise pa daje poseben poudarek zdravemu življenjskemu slogu,  trajnostni in okolju prijaznemu načinu potovanj.

Občina se sicer vključuje v in podpira tudi druge regijske projekte, kot so povezovanje kolesarskih poti (npr. med Mursko kolesarsko potjo in Euro velo 13), projekt Lendava – Evropska prestolnica kulture, Romarske poti ( Pot Sv. Martina, Pot reformacije, …) in sodeluje z drugimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).

Panonska pot, foto: arhiv TIC Moravske Toplice

Razvojnih izzivov je še veliko

»Da smo lahko uspešna turistična destinacija, moramo še naprej vlagati v infrastrukturo in v vsebinske projekte v celotni občini, katere vrednota poleg čudovitih naravnih in kulturnih danostih so tudi dobri ljudje, ki znajo in zmorejo živeti v sožitju in slogi na narodnostno in versko mešanem območju naše občini,« pravi Mojca Breščak in dodaja: »Občina mora v prihodnje ostati odzivna na potrebe in predloge prebivalcev in deležnikov s ciljem, da ostanemo odlična občina za življenje in bivanje, posel in razvoj. Vsa vlaganja v infrastrukturo pa ne bodo imela na dolgi rok nobenega smisla, če ne bomo intenzivno delali tudi na ustavljanju odseljevanja prebivalstva, bega možganov in kapitala, če ne bomo poleg odličnega okolja za življenje in bivanje, ustvarili tudi odličnega poslovnega okolja za mala in srednje velika inovativna in kreativna podjetja ter kmetijstvo. In prav tu želimo v prihodnje narediti  korak naprej skupaj s občinami v Pomurju, ki z nami delijo te izzive. Veliko izzivov nas torej čaka v sodelovanju s sosednjimi občinami, regijo in državo na številnih  področjih, pa tudi v turizmu. Le-ti zahtevajo veliko mero strpnosti, kompromisov in komunikacije.«

Pot vinotočev, foto: arhiv TIC Moravske Toplice