Meni Zapri

Omizje »UNESCO IN TURIZEM« na portoroški Turistici

Pod okriljem Katedre za kulturni turizem UP Fakulteta za turistične študije Turistica so pretekli teden izpeljali zelo odmevno in odlično obiskano omizje »UNESCO IN TURIZEM« – Kje? Kdaj? Zakaj? Kako?. Dogodek KULTuristica o izzivih in priložnostih kulturnega turizma so posvetili Evropskemu letu kulturne dediščine.

Po besedah dr. Aleša Gačnika s Katedre za kulturni turizem, so v letu 2018 pod okriljem katedre izpeljali terenske oglede in srečanja z glavnimi akterji, povezanimi z UNESCO enotami svetovne materialne dediščine v Sloveniji. Namen sondažne terenske raziskave je bil primerjati vključenost UNESCO lokacij v turistično ponudbo Slovenije z različnih zornih kotov; interpretacije, komunikacije, konstrukcije imaginarija in drugih relevantnih vidikov.

Ali se država in njeni državljani zavedajo razvojnega in komunikacijskega potenciala UNESCO enot pri nas? Kaj ima od tega lokalno prebivalstvo, občine in regije? Kako svetovno dediščino povezovati s turizmom, kako jo vključevati v turistično prepoznavnost in razvoj destinacij? O tem in še o številnih drugih aktualnih vsebinah so se pogovarjali z izbranimi gosti na nedavnem omizju. Na njem so sodelovali  Bojan Kocjan, višji sodelavec Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Vesna Malnar Memedovič, direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame in mag. Sanja Marija Pellis, direktorica Centra za idrijsko dediščino / Idrija UNESCO Global Geopark. Moderatorja strokovnega omizja sta bila dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik s Katedre za kulturni turizem (Fakulteta za turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem). Oba moderatorja sta člana našega Društva turističnih novinarjev Slovenije.

Sogovorniki in moderatorja posveta Unesco in turizem na Turistici

Dogodek in odmevi nanj nas nagovarjajo z jasnimi sporočili, da je prihodnost slovenskega turizma odvisna tudi od stopnje razvitosti kulturnega turizma ter posledično tudi od tenkočutnega trajnostnega povezovanja narave in kulturne dediščine s turizmom. Eden glavnih magnetov za prihod tujih turistov, žal še precej neizkoriščenih, je prav svetovna dediščina na Slovenskem, vpisana na UNESCO reprezentativno listo  snovne in nesnovne dediščine sveta.

Strokovno omizje Unesco in turizem na Turistici je bilo dobro obiskano

»Prihodnost kulturnega turizma pa bo v veliki meri odvisna tudi od formalnega sistema izobraževanja – študija kulturnega turizma na vseh stopnjah univerzitetnih študijskih programov,« je prepričan dr. Aleš Gačnik.