Meni Zapri

Vlada je danes ustavila prodajo Istrabenz Turizma

Vlada je kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank odločila, da DUTB v prodajnem postopku v zvezi z delnicami družbe Istrabenz Turizem, s katerimi so zavarovane terjatve DUTB do družbe Istrabenz holding postopa tako, da skladno z določbami Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe Istrabenz holding ter sledeč ključnim usmeritvam Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 zaradi zapadlosti terjatev ustavi prodajni postopek omenjenih delnic

Posledično DUTB unovči zavarovanje, ki ga predstavlja zastavljen delež v družbi Istrabenz Turizem in sicer na način izvensodne prilastitve zastavljenih delnic. Vlada je odločila, da DUTB sledi  ključnim usmeritvam iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in izvede vse potrebne postopke za vzpostavitev ustrezne namenske družbe, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem z namenom nadaljnje podaje tega premoženja. Z vzpostavitvijo takšne strukture bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnjo lastniško in poslovno konsolidacijo zdraviliško-hotelskega turizma, so še zapisali v sporočilu za javnost.