Meni Zapri

Hostel Celica pridobil prestižno priznanje – certifikat Gold Travelife.

Hostel Celica je v začetku junija 2016, ko se je Ljubljana ponašala z nazivom Zelena prestolnica Evrope, prejel okoljski znak, certifikat Gold Travelife, in tako postal prvi certificiran trajnostno usmerjen hostel v Sloveniji in na svetu. Novi upravitelj hostla je v začetku lanskega leta postal mestni javni zavod Ljubljanski grad. Na podlagi pravil certificiranja so morali okoljski znak  po prenovi hostla na novo pridobiti in ga prilagoditi novi strukturi organizacije. Uspešno so zadostili sto petdesetim trajnostnim kriterijem mednarodne sheme za promocijo trajnostnega delovanja na področju turizma.  Celica bo tako tudi v prihodnje delovala kot trajnostno usmerjen hostel.

»Pridobitev okoljskega znaka Gold Travelife je za Hostel Celico in za Ljubljano, ki se uvršča v sam vrh trajnostnih destinacij v Evropi, pomembna. Kot upravitelji hostla se zavedamo, da je trajnostni turizem konkurenčna prednost Slovenije. Celici, ki med hostli zagotovo velja za posebnost v svetovnem merilu, pridobitev tega certifikata prinaša večjo prepoznavnost in konkurenčnost v mednarodnem okolju,« je dejala direktorica Mateja Avbelj Valentan.

Travelife spodbuja trajnostno delovanje

Travelife je mednarodno priznana shema, ki promovira trajnostno delovanje in razvoj turistične industrije. Nastanitvene objekte in turistične operaterje spodbuja k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, razvoju dolgoročnih partnerstev in povezovanju z lokalno skupnostjo. Trajnostna vizija pokriva okoljska vprašanja (spremljanje in zmanjševanje količine odpadkov, porabo energije, vode in škodljivih snovi), socialno tematiko, zadovoljstvo zaposlenih, človekove pravice, zaščito otrok, sodelovanje z lokalno skupnostjo, ter zaščito in promocijo tradicije, običajev in okolja, kjer delujemo.

Trajnostna vizija Hostla Celica

Pri vsakodnevnem poslovanju upoštevajo okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornost do gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti. Na trajnostno strategijo v hostlu vizualno opozarjajo napisi: THINK, ACT in SHARE. Napis THINK (Misli) goste in zaposlene spodbuja k razmišljanju o trajnosti ter zavedanju o njenem pomenu. Napis ACT (Deluj) nagovarja k dejavni udeležbi in uresničevanju ciljev, ki so si jih zastavili, in ustreznim ukrepom. Napis SHARE (Deli) pa vabi k širjenju zamisli o trajnostni viziji Hostla Celica.

Za pridobitev certifikata so morali zadostiti predvsem naslednjim merilom: spremljanje porabe vseh virov energije, skrb za ločevanje in ustrezno ravnanje z odpadki, spodbujanje zaposlenih in gostov k varčni porabi in trajnostnemu vedenju, pri izbiri dobaviteljev upoštevati trajnostne cilje, izbirati kakovostne dobavitelje izdelkov in storitev iz lokalnega okolja, kar se še posebej odraža v nedavni novosti – v ponudbi dnevnih kosil tudi za okoliške goste, pri čemer je pomemben tudi vidik družbene odgovornosti do okolja, kjer presežke hrane podarjajo projektu Viški hrane. Z mislijo na lokalne ponudnike gostom predstavljajo lokalne izdelke, storitve in doživetja. Med slednje sodi tudi izvajanje kulturno-umetniškega programa v hostlu, kjer predstavljajo slovensko kulturo; v drugi polovici leta 2018, ko je bil hostel ponovno odprt, so izvedli štiriinpetdeset tovrstnih dogodkov.

Travelife ni enkratno pridobljen certifikat. S pridobitvijo certifikata so se zavezali k trajnostnemu delovanju tudi v prihodnje, zlasti pri zmanjšanju porabe vseh virov energije in količine odpadkov, povečevanju nakupa lokalno pridelanih živil in pijače ter promociji trajnostnih načinov prevoza po mestu in okolici za naše goste.

Vir: Javni zavod Ljubljanski grad