Meni Zapri

V letu 2020 društvo znova načrtuje številne aktivnosti

Včeraj je potekal redni letni Občni zbor Društva turističnih novinarjev Slovenije v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC Cityju Ljubljana. Člani smo se ozrli na številne aktivnosti, ki smo jih izpeljali v preteklem letu in si začrtali ambiciozen program delovanja v letošnjem letu.

Občni zbor Društva turističnih novinarjev

Lani smo izpeljali 18 študijskih poti po Sloveniji, Italiji, avstrijski Štajerski, Črni Gori, Srbiji, Poljski in Grčiji v sodelovanju in s podporo nacionalnih ali lokalnih turističnih organizacij, ponudnikov turističnih storitev in turističnih gospodarstvenikov ter Veleposlaništva Poljske v Sloveniji.

Drago Bulc, predsednik in Maja Oven, podpredsednica društva TNS

V več študijskih poti smo vključili problemske okrogle mize o turističnih načrtih posameznih območij. Sodelovali smo z nekaterimi nacionalnimi organizacijami turističnih novinarjev in piscev, se udeležili družbeno odgovorne akcije zasaditve drevja na Cerju in znova podelili tudi Kristalni Triglav.

Franc Krajnc, predsednik Nadzornega odbora, Drago Bulc, predsednik in Cveta Potočnik, generalna sekretarka društva TNS

Študijske poti, okrogle mize in ustanovitev združenja EU

V letu 2020 društvo znova načrtuje številne aktivnosti, tako študijske poti kot problemske okrogle mize. Med slednjimi bo okrogla miza z naslovom Razvoj slovenskega obalnega turizma, ki se sooča z mnogimi problemi, med drugim tudi zaradi nedorečenega lastništva hotelov.

Jože Jerman, član Izvršnega odbora društva TNS

Cilj je, da bi na študijskih poteh bolje spoznali nekatera območja v zamejstvu in tista slovenska območja, kjer je še veliko neizkoriščenih turističnih možnosti in jim tudi na ta način omogočiti večjo prepoznavnost v javnosti.

Štefan Celec, Ivan Botteri in Maja Zagoričnik, članica Izvršnega odbora

Društvo načrtuje namestitev spominske plošče na rojstno hišo nestorja slovenskega turističnega novinarstva Milenka Šobra na Ptuju. Na njegovo pobudo je bilo 24. aprila 1965 tudi ustanovljena stanovska organizacija novinarjev in piscev o turizmu, takrat z imenom Sekcija novinarjev, ki se ukvarjajo s turizmom.

Janez Temlin

Med zahtevnimi cilji društva ostaja ustanovitev organizacije, ki bi povezovala turistične novinarje in pisce ter različne mediji iz držav Evropske unije. V sodelovanju s turističnim gospodarstvom pa načrtuje društvo tudi projekt o odpravi ustekleničene vode v slovenskih restavracijah in gostilnah.

Število članov se približuje številki sto

Število članov Društva turističnih novinarjev se sicer iz leta v leto spreminja, se pa nenehno povečuje in tudi na letošnjem Občnem zboru se je formalno društvu priključilo 16 novih članov, tako je zdaj v njem 95 članov in pridruženih članov. V društvo so včlanjeni novinarji, pisci in fotografi, ki pišejo o turistični dejavnosti in potovanjih ter sodelujejo tako z osrednjimi, regionalnimi in lokalnimi slovenskimi mediji kot tudi s specializiranimi turističnimi in gastronomskimi revijami ter internetnimi mediji.​

Občni zbori so tudi priložnost za neformalno druženje po delovnem delu.

Tudi medsebojno sodelovanje in druženje članov društva je sestavni del društvenega življenja, po zaključku Občnega zbora smo tako nadaljevali druženje ob dobrotah, ki so jih pripravili v restavraciji diVino.

Fotografije: Breda Krajnc