Meni Zapri

Likvidnostni krediti za turistična podjetja in drugi ukrepi na področju turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in SID banka bosta majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 milijonov evrov, od tega za 200 milijonov evrov novih oziroma prilagojenih produktov ter 600 milijonov evrov obstoječih produktov. Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem so že na voljo.

Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje

S temi sredstvi bodo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bodo zlasti segment posojil od sto tisoč do 7 milijonov evrov, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 milijonov evrov. Paket ukrepov bo na voljo najpozneje v štirih tednih.

SID banka bo spremenila oziroma dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, med njimi tudi s spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem, MSP in velikim podjetjem iz turističnega sektorja naj bi ti pomagali obvladovati likvidnostne krče.

Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bomo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 milijonov evrov, ki jo bodo deloma, in sicer v kvoti 100 milijonov evrov, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.

Obstoječi produkti Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1) v obliki posojil v sektorju turizem so že na voljo in so dostopni na spletni strani.

Ukrepi gospodarskega ministrstva in STO na področju turizma

S strani turističnega gospodarstva so na MGRT in STO prejeli nekatere ocene škode, ki so jo utrpeli zaradi množične odpovedi potovanj in preklica rezervacij v hotelih. Na škodo opozarjajo s strani turističnih agencij, turističnih vodnikov, hotelov, igralnic, gostinskih obratov in ponudnikov storitev poslovnega turizma. Najbolj bodo posledice te krize prizadele mikro in mala podjetja, ki nimajo rezerv. Turistično gospodarstvo je opozorilo predvsem na likvidnostne težave in na težave glede morebitnega nujnega skrajšanja delovnega časa ali prerazporejanja zaposlenih.

Ukrepi, namenjeni pomoči turističnemu gospodarstvu

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vodilnim destinacijam, ki so prejemnice sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc, predlagali, da naj izvajajo usposabljanja s področja kriznega managementa in usposabljanja, ki bodo pomagala prebroditi težave ter omogočila lažje okrevanje turističnega gospodarstva.
 • Slovenska turistična organizacija je objavila spremembo dveh javnih razpisov, in sicer za sofinanciranje v podporo promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in vodilnih destinacij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov;
 • za dodatnih 70.000 EUR je povečala sredstva za promocijo STO za slovenske turistične agencije in organizatorje potovanj, skupno je zdaj na voljo 200.000 EUR.
 • Predstavništva STO v tujini prilagajajo aktivnosti situaciji,
 • STO je prilagodila predstavitve na tujih trgih (izvedba dogodkov v kasnejših terminih)
 • Prav tako je STO prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje (intenziteta oglaševanja bo v drugi polovici leta),
 • STO uvaja druge oblike sodelovanja z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami (webinarji, dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje idr.).
 • Dodatno bodo izvedene aktivnosti promocije na domačem trgu.
 • STO bo okrepila razvojno-izobraževalne aktivnosti s ciljem čim večje učinkovitosti promocijskih in razvojnih aktivnosti v obdobju okrevanja v turizmu (npr. Akademija za trženje v turizmu)
 • STO nadaljuje s projekti povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu (Zelena shema slovenskega turizma, Slovenia Unique Experiences oz. 5-zvezdična doživetja, pozivi Sejalec in Snovalec).
 • Izdeluje se analiza o vplivih koronavirusa na promet in načrtih za prilagoditev promocije.

Več o ublažitvi finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu ter ukrepih na povezavah SID bankeMGRT in  STO

Vir: SID banka, MGRT in STO