Meni Zapri

Ukrepi za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

V globalnem in slovenskem turizmu smo danes priča situaciji, kot je do sedaj nismo poznali. Virus je v turizmu povzročil globalno krizo, najostrejše restrikcije in ustavil potovanja. Vrata so zaprle znamenitosti, hoteli, restavracije, smučišča, muzeji, agencije … Dejansko se je ustavil svetovni, evropski in slovenski turizem.

Predvsem pa je virus v turizem prinesel negotovost glede njegovega trajanja in vpliva. Svetovni in potovalni turistični svet (WTTC) je objavil napoved, po katerem je v globalnem turističnem sektorju ogroženih do 50 milijonov delovnih mest, virus pa bi v letošnjem letu lahko vplival na upad mednarodnih potovanj v višini kar 25 odstotkov in posledično zmanjšanju števila delovnih mest v turizmu med 12 in 14 odstotki.

Kako dolgo bo trajalo okrevanje svetovnega gospodarstva po virusu je negotovo, po ocenah Economist Intelligence Unit mogoče celo eno leto. Vendar: turizem se je ustavil samo začasno. Turizem je panoga, ki krize občuti med prvimi in intenzivno, vendar tudi panoga, ki okreva relativno hitro in s tem pomembno prispeva k okrevanju celotnega gospodarstva.

Svetovna turistična organizacija, Evropska potovalna komisija in druge ugledne mednarodne institucije s področja turizma poudarjajo velik pomen turizma pri odgovornem ravnanju za zajezitev širitve virusa in aktivno vlogo turizma pri ponovnem okrevanju globalnega in nacionalnih gospodarstev. Turizem je gospodarska panoga, ki pomembno prispeva k gospodarski rasti, proračunskim prilivom in zaposlitvam, predvsem pa odgovorna dejavnost, ki na prvo mesto postavlja varnost, zdravje in dobro počutje ljudi. Pomembno je, da z odgovornim ravnanjem do sebe, naših najdražjih, zaposlenih in vseh v družbi prispevamo k zajezitvi virusa.

Javni razpis prilagojen novim razmeram na trgu

Slovenska turistična organizacija (STO) s skrbnim spremljanjem aktualnih razmer in proučevanjem možnih posledic na ekonomski položaj slovenskega turističnega gospodarstva objavlja spremembe odprtega javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, s čemer je približala podjetjem možnost sofinanciranja manjših promocijskih projektov in izvedbo projektov tudi na domačem trgu.

Zaradi napovedanih sprememb turističnih tokov je STO prilagodila eno izmed  ključnih meril javnega razpisa: promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone na način, da bo z maksimalnim številom točk  po tem merilu (25 točk) nagradila tiste, ki bodo izvajali promocijo izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja.  Prej je prejel prijavitelj 25 točk, če je izvajal vse promocijske aktivnosti izven glavne sezone, skladno z usmeritvami Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Glavna turistična sezona v Sloveniji je v mesecih junij, julij in avgust.  S to spremembo bodo prijavitelji lahko izvajali promocijske aktivnosti do 40% vrednosti svojih projektov znotraj glavne turistične sezone, preostali del pa v nižji turistični sezoni. Podjetja lahko izvajajo oglaševalske aktivnosti za turistično sezono 2020 in 2021.

STO je tudi povečala vrednost javnega razpisa in sicer z  431.294,55 evrov na 650.000 evrov, s čemer bo omogočila podporo do 65 projektom.

Skladno s temi spremembami in s ciljem priprave projektov za čim učinkovitejše promocijske aktivnosti slovenskega turizma so podaljšani tudi roki oddaje vlog in sicer se prvi rok za oddajo vlog 2. 4. 2020 podaljša na oddajo do 15. 4. 2020 do 24:00 ure, drugi rok 4. 6. 2020 pa na 10.6.2020 do 24:00 ure.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Podrobnosti o razpisu so objavljene na straneh STO.

STO se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu odzvala tudi z vrsto drugih ukrepov in aktivnosti, o čemer poročamo v članku Likvidnostni krediti za turistična podjetja in drugi ukrepi na področju turizma.

Vir: STO