Meni Zapri

Podpora evropskih ministrov ukrepom za okrevanje turizma

Na včerajšnjem videokonferenčnem zasedanju ministrov EU, pristojnih za turizem, na kateri je Slovenijo zastopal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so ministri izpostavili pomen turizma za nacionalna gospodarstva in poudarili, da je potrebno čim prej ustrezno ukrepati, saj je ta sektor eden najbolj prizadetih zaradi pandemije Covid-19. Zavzeli so se za koordinirano pripravo ukrepov evropskega načrta za okrevanje, kar je za sektor turizma ključno.

Prav tako so se zavzeli za zagotovitev zadostnih likvidnostnih sredstev za podjetja, predvsem MSP, za organizatorje potovanj, turistične agencije in druge ponudnike v tem sektorju, da bodo sposobni preživeti.  V okviru postopnega odpiranja gospodarstev so izpostavili potrebo po koordinirani pripravi zdravstvenih standardov, dogovorov o ustreznem nadzoru potnikov pri vstopu v države članice in se zavzeli za postopno vzpostavitev transportnih povezav. Prav tako so menili, da so v teh razmerah potrebne skupne smernice za izvajanje direktive o paketnih potovanjih.

Minister Počivalšek je poudaril pomen turizma za slovensko gospodarstvo. Predstavil je prvi sveženj gospodarskih ukrepov za ublažitev posledic pandemije na slovensko gospodarstvo vključno s turizmom ter ukrepe drugega svežnja, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden. Pozdravil je do sedaj sprejete ukrepe na ravni EU, ki pomembno dopolnjujejo nacionalne ukrepe. Pri tem je poudaril: »Na EU ravni je potrebno nadaljnje ukrepanje, saj bo sektorju turizma, ki je med najbolj prizadetimi, potrebno pomagati pri okrevanju. Pomembno je postopno odpiranje transportnih povezav med državami članicami in zagotovitev zdravstvenega nadzora pri vstopu potnikov v države«. Minister se je zavzel za koordiniran in jasen pristop pri pripravi ukrepov za okrevanje na tako na ravni EU kot na nacionalnih ravneh. Vse to je po njegovih besedah pomembno za pripravo ciljno usmerjenih ukrepov za aktivno podporo turizma v fazi okrevanja in kasnejšega prestrukturiranja.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je poudaril, da je turizem pomembna gospodarska panoga ter obenem najbolj prizadeta zaradi pandemije Covid-19. Gre za enega ključnih sektorjev za EU, ki omogoča 11 milijonov delovnim mest in v katerem prevladujejo številna mala podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. Pandemija Covid-19 bo po napovedih v letošnjem letu povzročila za 20 do 30 % zmanjšanje mednarodnega prometa. Po napovedih OECD je mogoče predvideti med 45 in 70 % zmanjšanja, odvisno od razvoja dogodkov. Evropski turistični industriji se napoveduje do 400 milijard evrov izgub.

Breton je izpostavil do sedaj sprejete ukrepe na ravni EU, pri čemer je posebej poudaril, da so na kratek rok ključni likvidnostni ukrepi. Zato je Komisija tovrstnim ukrepom posvetila posebno pozornost. Nadalje je Breton izpostavil potrebo po Marshallovem načrtu za okrevanje sektorja turizma za močnejšo in odpornejšo EU. Izrazil je prepričanje, da bo Komisija skupaj z državami članicami zagotovila v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira zadostna finančna sredstva za ta sektor.

Poudaril je tudi pomen digitalne transformacija za ta sektor ter potrebo po zagotovitvi varnosti za ponovno vzpostavitev zaupanja, v zvezi s čimer bo Komisija predlagala posebne protokole. Strategija za ponovno oživitev sektorja turizma mora biti usmerjena v zeleno in digitalno preobrazbo sektorja turizma, s ciljem razvoja inovativnega in na podatkih temelječega gospodarstva. O tem bo tekla razprava na posebnem turističnem vrhu, ki je načrtovan v prihodnjih mesecih. Ob koncu je Breton tudi poudaril, da je kriza priložnost za premislek o tem, kakšen turizem dejansko želimo v Evropi.

V Sloveniji predstavlja turizem dobrih 10 % bruto domačega proizvoda, 40 % vseh izvoznih storitev in slabih 13 % vseh zaposlitev. Vlada je v prvem paketu za pomoč gospodarstvu namenila 3 milijarde evrov, med drugim tudi za sektor turizma. V drugem paketu, ki ga je sprejela pretekli teden, pa se je osredotočila na reševanje likvidnosti malim in srednje velikim podjetjem in samozaposlenim.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Fotografije: www.eu2020.hr