Meni Zapri

ITB Berlin in IPK International: Nemci žele potovati v tujino kljub pandemiji koronavirusa

Ena izmed ugotovitev globalne raziskave o potovanjih v času korone, ki jo je izvedel IPK International, v njej je sodelovala tudi ITB Berlin, je, da je zanimanje za potovanja med Nemci precej večje kot  v večini drugih držav. Raziskava je tudi pokazala, da obstajajo velike razlike glede tipa potovanj in destinacij. Razen rega so anketiranci pripisali velik pomen ukrepom za zmanjšanje nevarnosti okužbe.

Nadpovprečno zanimanje Nemcev za potovanja v tujino

Na vprašanje, kakšne so njihove namere za potovanja v času korone, je 70 odstotkov Nemcev odgovorilo, da bodo še naprej potovali v tujino tudi če ne bo cepiva. Glede tega so Nemci precej nad povprečjem drugih Evropejcev in še zlasti nad globalnim povprečjem. Nekaj manj kot 20 odstotkov anketiranih je odgovorilo, da si predstavljajo le potovanja znotraj Nemčiji, 10 odstotkov jih je odgovorilo, da v času korone sploh ne želijo potovati zaradi zdravstvenega tveganja.

Več kot 80 odstotkov Nemcev želi potovati še letos – največ v Španijo

Več kot 80 odstotkov Nemcev, ki nameravajo potovati v tujino, je odgovorilo, da nameravajo to storiti do konca leta. Prednost dajejo Španiji (na prvem mestu Kanarskim otokom), nato Italiji, Franciji in Avstriji. V primerjavi z obdobjem pred korono se jih veliko več zanima tudi za Švico, Grčijo in Dansko. Nasprotno pa je zanimanja za destinacije izven Evrope še vedno pod povprečjem. IPK International namerava septembra izvesti o tem novo raziskavo.

Potovanja z avtomobilom in blizu naravi ocenjujejo Nemci kot zelo varne

Na vprašanje o nevarnosti okužbe z virusom pri različnih turističnih storitvah, Nemci kot najbolj varna dojema potovanja z avtomobilom, prav tako počitnice blizu naravi, v  apartmajih in kampih ter ob morju. Nasprotno  pa z visokim tveganjem povezujejo potovanja z letalom, križarjenja in velike prireditve.

Absolutno prednost ima varnost

Večino Nemcev (85 odstotkov), kakor tudi ljudi v drugih državah, dojema potovanja kot dodaten faktor tveganja za okužbo. Zato so socialna distanca, nošenje mask, higienski in drugi ukrepi za zmanjšanje tveganja zelo pomembni za pridobivanje tistih, ki nameravajo kljub koroni potovati.

Razvrstitev destinacij glede na nevarnost okužbe

Nemci ocenjujejo, da je glede nevarnosti okužbe daleč najbolj varna Nemčija, sledijo pa Švica, Danska, Nizozemska in Avstrija, med oddaljenimi destinacijami pa Južna Koreja, Singapur in Združeni Arabski Emirati.