Meni Zapri

Evropska nagrada za Konzorcij Turizem v zidanicah

Janez Platiše – Pred nekaj dnevi je turistična ponudba, povezana v projekt Turizem v zidanicah, ki ga na območju vinorodne dežele Posavje že od leta 2010 razvija Konzorcij Turizem v zidanicah, na letni konferenci European Cultural Tourism Network (ECTN)) v konkurenci 15 turističnih produktov iz celotne Evrope prejela prvo nagrado kot destinacija trajnostnega in kulturnega turizma v kategoriji Vinski turizem 2020.

Nagrade podeljujejo za dosežke in prepoznavne turistične produkte s kulturnimi vsebinami v posameznih evropskih turističnih destinacijah, ki so dali dobre rezultate pri boljši izkušnji za obiskovalce, predvsem tudi takšne, ki izvirajo iz tradicije in vključujejo lokalne skupnosti. Zmagovalce ECTN prepozna kot primere odličnosti, ki predstavljajo navdih za druge turistične destinacije in spodbujajo nadaljnji razvoj trajnostnih in odgovornih pobud na področju kulturnega turizma.

Nagrado podeljujejo ECTN (Evropska kulturna turistična mreža) v partnerstvu z Europo Nostro (Evropska institucija civilne družbe, ki se zavzema za kulturno dediščino), ETC (Evropska potovalna komisija – neprofitna organizacija odgovorna za promocijo Evrope kot turistične destinacije na tretjih trgih) in NECSTouR (Institucija evropskih regij, ki se s turizmom zavzemajo za gospodarsko, socialno in okolijsko trajnost), podprli pa sta jo tudi kulturni poti Sveta Evrope „Feničani“ in „Iter Vitis“.

Tema leta 2020 je bila: »Razvoj in promocija turizma, ki temelji na kulturni dediščini«. Razpisane so bile nagrade v petih kategorijah: Industrijski turizem, Pomorska, obalna in vodna dediščina, Z inovativnostjo in digitalizacijo v trajnostnem kulturnem turizmu do t.i. Pametnih destinacij, Transnacionalni tematski turistični produkti, vključno z Evropskimi kulturnimi rutami in Vinski turizem.

Turizem v zidanicah razvijajo že od leta 2010

Konzorcij zdaj ponuja 45 zidanic, v glavnem na območju vinorodne dežele Posavje, nekaj pa tudi v Podravju. Konzorcij Turizem v zidanicah je tudi nosilec evropske vinske kulturne poti »Iter Vitis« za Slovenijo. Oblikovali so partnerstvo, v katerem med drugim sodelujeta tudi Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za kmetijstvo.

»Konzorcij Turizem v zidanicah beleži letos kljub pandemiji zelo dobre rezultate. Zidanice so bile rekordno zasedene, predvsem zahvaljujoč turističnim bonom,« pravi Matjaž Pavlin, tajnik konzorcija. »Če smo pretekla leta v zidanicah gostili več kot 80 odstotkov tujih gostov in samo 20 odstotkov domačih, je bila letos situacija ravno obratna. Temu primerna je tudi dolžina bivanja. Tujci so v zidanicah v glavnem ostajali po teden dni, domači gostje pa dve do tri noči. Konzorcij zdaj ponuja 45 zidanic, v glavnem na območju vinorodne dežele Posavje, nekaj tudi v Podravju. Za pooblaščenega tržnika je Konzorcij izbral turistično agencijo Kompas Novo mesto, ki je v ta namen razvila tako imenovani sistem razpršenega hotela.

Kompas Novo mesto je prodajna služba in recepcija, zidanice pa so razporejene po vinorodnih hribčkih v premeru več deset kilometrov. Gosti, ki prihajajo v zidanice so izjemno zadovoljni, kar dokazujejo tudi odlične ocene, saj so na Booking.comu praktično vse zidanice ocenjene z najmanj 9. Tako zadovoljstvo smo beležili tudi pri slovenskih gostih, ki so presenečeno ugotavljali, kako lepo je možno preživeti dopust v zavetju vinskih goric. V zadnjem času je kar nekaj lastnikov zidanic k ponudbi nastanitve dodalo tudi savne in masažne kadi in si na ta način med drugim zagotovilo tudi podaljšanje turistične sezone.

Goste, ki prihajajo v naše zidanice opremimo z informacijami o lokalni ponudbi. Tako domači kot tuji gosti na destinaciji radi odkrivajo lokacije naravne in kulturne dediščine, predvsem pa tudi lokalno kulinariko. Zato se Konzorcij povezuje s kvalitetnimi lokalnimi ponudniki in jih priporoča. Večina gostov z veseljem spoznava tudi lokalna vina, jih konzumira in na koncu odnese tudi domov. Gostje, ki prihajajo v zidanice, so običajno zelo ekološko ozaveščeni. Bežijo od turistične gneče, hrupa in onesnaženega zraka in uživajo v neokrnjeni naravi, tišini, soncu. Zjutraj jih prebudi petje ptic, zvečer uživajo ob sončnem zahodu in zvezdnatem nebu.

Zidanice imajo seveda ekonomski učinek tudi za lastnike. Če so jim v preteklosti prinašale predvsem strošek, sedaj prinašajo pomembno dodano vrednost, omogočajo vzdrževanje, obnovo, nadgradnjo ponudbe … Na ta način se ohranja in obnavlja tradicionalna stavbna dediščina. Brez posegov v prostor smo prišli do novih unikatnih nastanitvenih kapacitet, poleg nastanitve se trži tudi vino, ohranjajo se vinogradi, kar je izjemnega pomena, saj smo v zadnjem času priča trendu sekanja vinske trte. Starejšim generacijam je bilo obdelovanje vinogradov in pridelava vina nekakšen hobi,  razvedrilo in način življenja. Mladi žal niso več tako navdušeni nad vinogradništvom in ko starejša generacija opeša, se velikokrat zgodi, da posekajo vinograd. Dejstvo je, da se velika večina vinogradov nahaja na strmih vinskih goricah, kjer ni možno pridelovati nobene druge kulture. Posekan vinograd čez nekaj let zaraste trnje in grmovje. To pa je izjemna škoda, saj se bo s takim trendom kulturna krajina, nad katero smo tako ponosni, v nekaj desetletjih popolnoma spremenila.  Prihod gostov v zidanice ne nazadnje povzroča tudi, da so naše vinske gorice še lepše in bolj urejene kot so bile in, kar je najpomembnejše: ohranja se izjemna kulturna krajina slovenskega podeželja.

Konzorcij Turizem v zidanicah je tudi nosilec evropske vinske kulturne poti »Iter Vitis« za Slovenijo. V ta namen je že oblikovano partnerstvo, v katerem med drugim sodelujeta tudi Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za kmetijstvo. Oblikovanih je tudi nekaj turističnih programov, ki vključujejo vse tri vinorodne dežele Slovenije in en čezmejni program s Hrvaško.  Naš cilj je povečati prepoznavnost Slovenije kot vinorodne dežele odličnih vin in bogate vinogradniške tradicije, ki jo bodo gostje lahko odkrivali skozi različne vinske zgodbe. Za konec prihodnjega leta se že dogovarjamo za organizacijo večdnevnega dogodka, na katerega bomo povabili vse države članice vinske kulturne poti Iter vitis. Verjamemo, da bosta z vključitvijo v kulturno pot Iter vitis, ki se oblikuje pod okriljem Sveta Evrope, Slovenija in slovensko vinogradništvo dosegla še večjo prepoznavnost.

V Konzorciju Turizem v zidanicah smo prepričani, da bodo zidanice v naslednjih letih eden najbolj prepoznavnih turističnih produktov Slovenije. Kljub odličnim ocenam se zavedamo, da imamo še veliko manevrskega prostora pri izboljšanju, poenotenju in dvigu kvalitete ponudbe naših zidanic. Prejete nagrade smo izjemno veseli in nam pomeni priznanje za desetletno delo in spodbudo za naprej, obenem pa verjamemo, da bo zagotovo pripomogla tudi k večji promociji in prepoznavnosti na evropskem in svetovnem trgu.«

Fotografije: Konzorcij Turizem v zidanicah