Meni Zapri

Turistični vodniki proti krizi z darilnimi boni in virtualnimi vodenji

Leto 2020 bo zapisano kot eno najbolj težavnih let v zgodovini turizma – tudi v zgodovini turističnih vodnikov. Člani Društva regionalnih turističnih vodnikov iščejo nove rešitve, da bi nekako prebrodili te hude čase. Pripravili so darilne bone za vodenja, primerne za  praznična obdarovanj ob koncu leta.

Darilne bone bo mogoče unovčiti za več kot petdeset različnih vodenih ogledov po celi Sloveniji, seveda ko bodo nehali veljati ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa. Vodenja so prilagojena domačim gostom. Kupci pa bodo z nakupom pomagali tudi malim lokalnim podjetjem, da nadaljujejo s svojim poslanstvom. Podrobnosti so objavljene na spletni strani http://www.landing.localguides-slovenia.com/

Kriza kot izziv

V Sloveniji se z vodenjem ukvarja okoli 1000 vodnikov, kot je razvidno iz registra z opravljenim državnim izpitom, ki ga ureja TGZS. Veliko je tudi regionalnih vodnikov, točna številka sicer ni znana, ker skupen register ne obstaja, kljub temu, da so turistični vodniki velikokrat prosili, da se tudi to uredi.

Kot je razbrati iz sporočila za javnost Društva regionalnih turističnih vodnikov, jih je zelo zbodlo, da na včerajšnjih Dnevih slovenskega turizma Andrej Prebil, predsednik TGZS v svoji predstavitvi tako imenovanega turističnega modela v Sloveniji med številnimi segmenti turizma turističnih vodnikov ni zajel.

V društvu ocenjujejo, da v Sloveniji dela približno 2000 turističnih vodnikov. Natančne statistike ni, številni turistični vodniki so svoje dejavnosti zaprli že marca. Ti, ki še poslujejo, pa poročajo o 60 do 90 odstotnem upadu prometa, odvisno tudi od jezika, v katerem vodijo oziroma trga delovanja, saj se je obisk tujih gostov v Sloveniji v prvih desetih mesecih v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za 72 odstotkov. Večina gostov je bila iz bližnjih držav: Nemčije, Avstrije, Italije, Srbije, BIH in Hrvaške.

Država je tudi turističnim vodnikom pomagala s univerzalnim temeljnim dohodkom v treh pomladanskih in v zadnjih treh mesecih leta 2020. Turistični vodniki upajo, da jim bo država pomagala vsaj do pomladi 2021, saj obetov po izboljšanju ni, zimski in zgodnje pomladanski meseci pa tako in tako veljajo za kritične mesece v turistični dejavnosti in tudi pri turističnih vodenjih.

Promocijsko vrednost turističnih vodnikov – ambasadorjev slovenskih destinacij je prepoznala tudi Slovenska turistična organizacija in objavila razpis za financiranje vodenih ogledov in s tem promocijo slovenskih krajev. Turistični vodniki so se odzvali zelo hitro in tudi sredstva so pošla zelo hitro. Večino vodenih ogledov je bilo izvedenih pred ponovno zaostritvijo omejevalnih ukrepov, nekateri vodniki pa niso uspeli izvesti načrtovanih vodenj.

Turistični vodniki krizo jemljemo kot velik izziv (tako govori tudi kitajska pismenka za krizo, katero označujeta dva pomena: nevarnost in priložnost), pridružili so se ponudbi virtualnih ogledov oziroma doživetij, ki so se razmahnili v letu, ko je fizično potovanje močno oteženo. Vodniki pripravljajo mnogo zanimivih virtualnih ogledov. Ocenili so, da ta virtualna doživetja niso zanimiva samo za Američane (ki so se nanje odzvali najbolj pozitivno), ampak tudi za domačo javnost, še posebej za šole: osnovne, srednje in tudi fakultete. Pripravili so številne tematske virtualne oglede, ki trajajo eno ali dve šolski uri in jih bodo ponudili šolam. Pričakujejo, da jih bodo STO in pristojna ministrstva (Direktorat za turizem v gospodarskem ministrstvu in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) finančno podprla.

Vsebine virtualnih vodenj so prilagojene šolskemu programu in bi jih lahko izvedli v okviru številnih predmetov (slovenski jezik, zgodovina, umetnostna vzgoja, državljanska vzgoja, …) kakor tudi v sklopu šolskih ekskurzij, ki bodo verjetno vse do konca šolskega leta zelo omejene.