Meni Zapri

Petra Stušek ponovno izvoljena na čelo uglednega mednarodnega združenja ECM

Združenje evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing (ECM) je na letni generalni skupščini, ki je letos potekala preko spleta, za svojo predsednico vnovič izvolilo mag. Petro Stušek, direktorico Turizma Ljubljana.

Od leta 2019 je tako na čelu vodilnega evropskega združenja na področju upravljanja turizma v mestnih destinacijah, promocije in marketinških dejavnosti mestnega turizma prvič v zgodovini več desetletne organizacije ženska, ki se je skupaj z ekipo uspešno spoprijemala z vsemi izzivi, ki jih je turizmu zadala pandemija, v preteklih letih pa tudi dodatno mednarodno okrepila podobo Ljubljane kot sodobne, turistično uspešne trajnostne destinacije.

ECM združuje 113 destinacij iz 37 držav in povečuje konkurenčnost in uspešnost svojih članov, ki so tudi iz neevropskih držav. Deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem, poslovnem in mestnem turizmu z namenom postavljati nove trende na področju mestnega turizma, izmenjave znanj, primerov dobrih praks in mreženja.

Vrednost močne skupnosti in povezav se je pokazala v preteklem letu, zaznamovanem s pandemijo Covid-19, ki ni le zdravstvena, ampak kriza ekonomskih, družbenih in geopolitičnih razsežnosti. Turizem je sicer ena najbolj odpornih panog, ki hitro vzpostavi ravnovesje, če ali ko je porušeno, pa je kljub temu jasno, da bo okrevanje tokrat počasnejše. Zato so v ECM takoj ob razglasitvi pandemije začeli spodbujati k razmisleku o tem, kakšna bo prihodnost, k pridobivanju inovativnih in kreativnih zamisli ter pogledu z druge perspektive.

Iz tega se je v sodelovanju s skupino NAO rodila nova serija komunikacijskih orodij za izmenjavo idej in izzivov, za navdih, kako najti nove pristope k projektom. Skupaj so ustvarili rešitve novih oblik destinacijskega upravljanja v prihodnosti in med drugim preučevali zahteve in pričakovanja obiskovalcev po pandemiji.

Ker je potreba po strateškem upravljanju destinacij večja kot kdaj koli prej, so oblikovali strategijo »Današnji jutri” (Tomorrov Today) za obdobje 2019-2022 in definirali vlogo sodobnega DMMO (destinacijske management in marketing organizacije). Ta igra najpomembnejšo vlogo kot moderator in inovator v večdimenzionalnem okolju umetnosti in kulture, izobraževanja, znanosti in raziskav, kreativne industrije, gostiteljstva in nenazadnje lokalne skupnosti. Novost so skupine za prenos znanja (knowledge groups), obstoječe in nove, ki se osredotočajo na nove kazalce uspešnosti.

V letu 2020 je ECM izvedel sedem webinarjev, 22 predstavitev dobrih praks in študij primera, oblikoval dokument za DMMO s koraki, ki jih morajo doseči v različnih fazah okrevanja (DMMO Covid-19 Continuity Checklist), izdal 14 člankov strokovnjakov iz različnih industrij in 5 elektronskih novičnikov s primeri dobrih praks.

Takšnega finančnega udarca, kot so ga destinacijske organizacije doživele v preteklem letu, ni povzročila niti ekonomska kriza med leti 2009 in 2011. Posledica je bistveno zmanjšanje obsega sredstev za delovanje, pri tretjini celo za več kot 50 %. Kljub temu pa v turističnem sektorju želijo pripomoči k splošnem načrtu okrevanja, zaradi česar je ECM pozval in še poziva Evropsko komisijo in članice Evropske unije k usklajenem in koordiniranem delovanju za čim hitrejše okrevanje. Industrija potovanj namreč zajema tako širok spekter znanj, da lahko močno pripomore k vzpostavljanju okolju in prebivalcem prijaznejših razmer, ki presegajo zgolj turizem.

Naslovna fotografija: Petra Stušek, foto: Turizem Ljubljana