Meni Zapri

Vlada naj žičničarjem omogoči delati

Uprava RTC Krvavca je včeraj ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu in v vednost nekaterim članom svetovalne skupine za COVID ter danes tudi vsem političnim strankam in njihovim predstavnikom poslala pismo z opozorilom o nesorazmernosti in diskriminatornosti ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje žičnih in smučišč. Pismo objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani minister g. Jernej Vrtovec.

Na podlagi sklepa vlade je podjetje RTC Krvavec 23. januarja 2021 odprlo svoja smučišča. Obratovala so do 31. marca 2021, ko je na vaš predlog vlada spet prepovedala obratovanje smučišč in s tem tudi žičnic (ker se te smatrajo kot oblika javnega prevoza), in sicer do vključno 11. aprila 2021.

Menimo, da je glede na ukrepe v ostalih gospodarskih dejavnostih in glede na koristi, ki naj bi jih prinesel, ukrep zaprtja smučišč nesorazmeren in diskriminatoren.

I.

NESORAZMERNOST

Kot sami veste, so bila smučišča v času dovoljenega obratovanja pod strogim nadzorom NIJZ, ki nam je določal stroga pravila. Med njimi:

 1. Vsi obiskovalci smučišča so morali predložiti veljaven negativen test.
 2. Zaposleni so se morali tedensko testirati.
 3. Vsi zaposleni so morali nositi zaščitne maske.
 4. Vsi obiskovalci so morali nositi zaščitne maske,
 5. Upravljavec je moral zagotoviti razkužila za razkuževanje,
 6. Upravljavec je moral zagotoviti t. i. koridorje za čakanje v vrsti, ki so zagotavljali distanco med obiskovalci.
 7. Upravljavec je moral zagotoviti dodatno redarsko službo.
 8. Upravljavec je moral zagotavljati transparentno obveščenost o ukrepih.
 9. Upravljavec je moral zagotavljati omejeno kapaciteto naprave za prevoz smučarjev.

Nadzor in izvajanje teh in drugih ukrepov so s številnimi obiski različnih inšpekcijskih služb opravljali inšpektorji ves čas obratovanja. Inšpekcije v vsem tem času niso zaznale nobenih bistvenih kršitev, manjše pomanjkljivosti so bile nemudoma odpravljene.

Pri tako velikem številu že uveljavljenih  alternativnih ukrepov ter dejstvu, da je smučanje individualni šport na prostem, vzdrževanje vsesplošne fizične kondicije pa priporočljivo tudi s strani stroke, je ukrep zapiranja smučišč oziroma prepoved obratovanja žičniških naprav po našem mnenju nesorazmeren v cilju zasledovanja koristi, ki naj bi nastale zaradi te omejitve.

Prepričani smo, da z obiskom smučišča in smučanjem (četudi v povezavi z obratovanjem žičniških naprav) okuženost prebivalcev z virusom covid ne narašča, saj že sama predložitev obveznega negativnega testa zagotavlja, da se na prostrani površini smučišča zadržujejo le zdravi ljudje.

Ob dodatni omejitvi gostinskega obratovanja (coffee to go, ne točijo se alkoholne pijače, uporaba gostinskih površin je onemogočena) je po našem mnenju možnost okužb na smučišču zmanjšana na minimum oziroma je ni.

ZATO JE UKREP PREPOVEDI OBRATOVANJA SMUČIŠČ NESORAZMEREN.

II.

DISKRIMINATORNOST

Iz izvlečka Uradnega lista št.47, odlok št.937 z dne 28.3.2021, ki opredeljuje omejitve in način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS, stran 2923 – resorja, ki ga vodite vi osebno, je razvidno, da:

 1. Potnikom v taksijih ni treba predložiti negativnega testa, kljub temu da se prevoz izvaja v majhnem zaprtem prostoru.
 2. Potnikom v javnih linijskih prevozih ni treba predložiti negativnega testa, kljub temu da se prevoz izvaja v zaprtem prostoru in je kapaciteta v vozilih M2 in M3 omejena zgolj na sedeže neposredno za voznikom in desno od njega. Vsi ostali registrirani sedeži so na voljo. Torej se v avtobusu s 55 sedeži lahko pelje celo 50 oseb – brez negativnega testa.
 3. Potnikom, ki se prevažajo z vozili, označenimi z M1 (t. i. kombiji) s kapaciteto 8+1, ni treba predložiti negativnega testa, kljub temu da se prevoz izvaja v majhnem zaprtem prostoru. Kapaciteta je omejena na 6+1. S kombijem, ki ima poleg šoferja registriranih še 8 sedežev, se torej poleg šoferja lahko pelje še 6 oseb. V praksi bi to pomenilo, da se s takim vozilom do smučišča pripelje 7 smučarjev, ki morajo na potem smučišču predložiti negativen test in se s krožno kabinsko žičnico (gondolo) peljati vsak posebej!!???
 4. Potnikom, ki se prevažajo z vlaki, ni treba predložiti negativnega testa, kljub temu da se prevoz izvaja v zaprtih prostorih.

ZATO JE UKREP PREPOVED OBRATOVANJA SMUČIŠČ DISKRIMINATOREN.

Lahko bi našteval še na ducate primerov izjem, ko dejavnosti potekajo pod bistveno manj strožjimi kriteriji in v bistveno bolj nevarnih okoliščinah oziroma prostorih. Kaže nam jih vsakdanje življenje, začenši s polno obiskanimi trgovskimi centri in dolgimi vrstami pred blagajnami v zaprtih nakupovalnih centrih, kjer potrošnikom ni treba predložiti negativnega testa.

Navedeni primeri jasno kažejo diskriminacijo, ki nastaja s prepovedjo obratovanja smučišč oziroma žičniških naprav, čeprav smo se vse stroge zahteve in pogoje izpolnili in smo jih sposobni izpolnjevati še naprej.

Naj zaključim z dejstvom, da glede na vremenske in snežne razmere v tem trenutku lahko obratujejo tri smučišča, in sicer Krvavec, Vogel in Kanin. Z obratovanjem sta začasno popolnoma prenehala le Krvavec in Vogel, Kanin pa, kot mi je znano, obratuje s krožno-kabinsko žičnico in izvaja prevoz potnikov na smučišče Kanin. O tem naj bi Kanin celo obvestil vaše ministrstvo. Ker tovrstni prevoz v izjemah ni naveden, vas sprašujem, ali je morda možno najeti žičničarsko napravo za poslovni najem. Imamo namreč kar nekaj tovrstnih poslovnih povpraševanj.

III.

PREDLOG

Na podlagi zgoraj navedenega in v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-83/20-10 z dne 16. 4. 2020 predlagam, da presodite o ustreznosti ukrepa zaprtja smučišč, ugotovite, da je ukrep diskriminatoren in nesorazmeren, saj je varno obratovanje možno zagotoviti z alternativnimi ukrepi, ter na naslednji seji vlade predlagate:

 1. Odprtje smučišč od petka, 9. aprila 2021, do nadaljnjega, z obratovanjem žičničarskih naprav po navodilih NIJZ. Zavedam se, da je aktualen ukrep veljaven do vključno 11. aprila 2021, vendar je za nas izrednega pomena, da začnemo obratovati že med vikendom, ko so ljudje prosti službenih in šolskih obveznosti.
 2. Zaradi aktualnega ukrepa prepovedi gibanja med statističnimi regijami naj smučarska vozovnica, veljavna na določen dan, predstavlja dovoljenje za prehod med statističnimi regijami. Sedanji ukrep namreč v praksi pomeni, da nekdo iz Žirov, ki so približno 70 km oddaljeni od smučišča Krvavec, lahko obišče naše smučišče, ker je iz gorenjske statistične regije, nekdo iz Vodic, ki so od Krvavca  oddaljene samo 10 km pa ne, ker je iz centralne statistične regije.

Želim si, da nam s predlaganimi predlogi omogočite zgolj DELO. Naše upoštevanje ukrepov NIJZ zagotavlja popolno varnost tako za obiskovalce kot zaposlene, za zagotavljanje zaščite ljudi imamo vse pogoje, znanje in opremo. S svojo odločitvijo boste delno razbremenili proračun RS in zmanjšali izdatek različnih nadomestil, obenem pa prispevali k zdravemu duhu in telesu naših državljanov.

Gospod minister, za Vaš odgovor se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem in vas vljudno vabim, da tudi sami obiščete smučišče Krvavec.

S spoštovanjem,

Janez Janša

Direktor RTC Krvavec