Meni Zapri

V Postojnski jami od leta 1819 že 40 milijonov obiskovalcev

Cveta Potočnik – V Postojnski jami so danes sprejeli 40-milijontega obiskovalca, pričakujejo, da bo jamo letos obiskalo 220.000 gostov, v Parku Postojnska jama pa skupaj nekaj več kot 360.000. V njem nadaljujejo z investicijami, a glede finančnih rezultatov so v družbi na ravni leta 1996. Predkoronske rezultate bo morda mogoče doseči v petih letih, kar po mnenju Marjana Batagelja, predsednika uprave Postojnska jame, ne velja le za njihovo družbo ampak za slovenski turizem v celoti.

Potem, ko so leta 2016 v Postojnski jami pozdravili 39-milijontega obiskovalca, so pričakovali, da bodo 40-milijontega že lani spomladi, pa je seveda vsem zarezala koronakriza. Jama je bila za obiskovalce zaprta kar 307 dni, letos so jo znova odprli 9. junija in tako so jih doslej lahko sprejemali vsega 97 dni.

Razglasitev 40-milijontega obiskovalca, to je Barbara Csécsei,, obiskovalka iz Madžarske

Kako bo v prihodnjih mesecih z obiskom, seveda ni mogoče napovedati, bodo pa v Postojnsko jamo skušali privabiti čim več gostov na ogled 31. živih jaslic, čeprav bodo morali glede na razmere njihovo število prilagajati. Predprodajo vstopnic so že začeli, zanje pa je mogoče unovčiti tudi letošnje turistične bone.

Okrevanje slovenskega turizma bo dolgotrajno

Marjan Batagelj je pojasnil, da s strani države zaradi zaprtja jame niso dobili nobenega denarja, pač pa so bili zaradi prepovedi delovanja oproščeni obveznosti plačila koncesije, čemur je pritrdila tudi Evropska komisija.

Prireditev ob proglasitvi 40-milijontega obiskovalca

Po Batageljevih besedah so turizem v Sloveniji dva do tri poletne mesece nedvomno reševali turistični boni, a težave je mogoče pričakovati, ko jih ne bo več. Turistična panoga je zdaj v zelo slabem stanju, še več turističnih podjetij  bo imelo likvidnostne težave v prihodnjem letu. Slovenski turizem pa potrebuje investicije in prilagajanje ponudbe, da se ne bi zmanjšala njegova konkurenčnost.

Od leta 1819 že 40 milijonov obiskovalcev, leta 2036 bodo morda lahko pozdravili 50-milijontega

Struktura obiskovalcev Slovenije in Postojnske jame se je lani in letos zelo spremenila, spremenili so se deleži obiskovalcev iz posameznih držav, izrazito manj je seveda gostov iz oddaljenih držav, spremenilo pa se je  tudi razmerje med skupinami in individualnimi gosti. Še leta 2019 je bilo agencijskih gostov 42 odstotkov, zlasti iz oddaljenih trgov, letos le še 7, brez njih pa bistvene rasti števila tujih gostov ne bo.

Vse to so poleg še nekaterih dejavniki zaradi katerih po Batageljevem prepričanju napovedi o dvo- ali triletnem obdobju za doseganje predkoronskih rezultatov niso realne, ampak da je pričakovati najmanj petletno okrevanje turizma, nekako do leta 2026 torej.

Čas, ko ni bilo gostov oziroma jih je bistveno manj, so v družbi Postojnska jama izkoristili za popolno obnovo promenade od Hotela Jama do vhoda v Postojnsko jamo in ureditev vse potrebne infrastrukture v Predjamskem gradu, ki je doslej več kot 800 let stara mogočna gradnja ni imela.

Fotografije: Cveta Potočnik