Meni Zapri

Primož Trubar na Blejskem gradu

Cveta PotočnikPrimožu Trubarju, osrednji osebnosti reformacije na Kranjskem in avtorju prve slovenske tiskane knjige, so na Blejskem gradu odkrili spominsko ploščo, ki spominja na to, da je bil leta 1561 gost na gradu.

Spominsko ploščo so namestili na pročelje pred Grajsko tiskarno na spodnjem grajskem dvorišču, ki jo je pred dvajsetimi leti postavil mojster Janez Rozman in je posvečena Primožu Trubarju. V grajski tiskarni prikazujejo tisk na repliki Gutenbergovega tiskarskega stroja, na kakršnem sta bili natisnjeni leta 1550 v Tübingenu prvi dve slovenski knjigi, Trubarjeva Katekizem in Abecednik.

Primož Trubar se je ustavil na Blejskem gradu 23. in 24. junija 1561 leta na povabilo grofa Herbarda VIII Auersperga Turjaškega, ki je bil velik podpornik protestantizma na Slovenskem.

Mojster Janez je za svečanost ob odkritju spominske plošče na ročno izdelani papir natisnil kratek opis prihoda Primoža Trubarja na Blejski grad: »V juniju 1561, na 14. dan potovanja iz Tübingena v Ljubljano, se je v gostilni Cuznar v Podkorenu ustavil Primož Trubar. Gostilničar je na Blejski grad poslal sla z novico o prihodu že tedaj slavnega in le s strani državne in visoke cerkvene, ne pa tudi od deželne oblasti in dobrega dela ljudstva, nezaželenega avtorja prvih dveh slovenskih tiskanih knjig. Na gradu je tedaj letovala turjaška grofica Marija Kristina, žena Herbarda von Auersperga Turjaškega, novi veri naklonjenega kranjskega deželnega glavarja in hkrati zakupnika blejskega gospostva. Izjemnemu gostu naproti je poslala tri konjenike, ki so uglednega »oporečnika« nato pospremili na grad, kjer ga je gostoljubno sprejela. Naslednji dan ga je po pridigi prevzel prav tako od nove vere ves prevzet grof Moritz von Dietrichstein, zakupnik sosednjega radovljiškega gospostva.«

Zahvaljujem se je mojstru Janezu Rozmanu, Manufaktura Mojstra Janeza, za gradivo in fotografije o odkritju spominske plošče Primožu Trubarju na Blejskem gradu.