Meni Zapri

Postavljeni so ambiciozni cilji digitalizacije slovenskega turizma

Cveta PotočnikSlovenska turistična organizacija je danes na dobro obiskanem dogodku predstavila Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma od letošnjega leta do leta 2026. Strategija je vključena v krovno Strategijo turizma do leta 2028, hkrati pa je tudi nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma. Zeleni barvi, značilni za povečevanja prepoznavnosti slovenskega turizma, se tako pridružuje modra barva kot znak pametne preobrazbe panoge.

S strani gospodarskega ministrstva in turističnih podjetij je bilo doslej za digitalizacijo turizma namenjenega razmeroma malo denarja, je ocenila dr. Ljubica Knežević Cvelbar. Kar 90 odstotkov turističnih podjetij nima zaposlenih, posebej zadolženih za digitalizacijo. Po njenih besedah so tudi to razlogi, da je strategija digitalne preobrazbe zelo ambiciozna. Nosilec njenega uresničevanja bo Slovenska turistična organizacija, ki naj bi se zato tudi ustrezno reorganizirala in za digitalizacijo namenila vsaj 5 milijonov evrov. Zastavljen je ambiciozni cilj, da bi Slovenija postala vzročni primer pametne destinacije.

Ključna štiri področja delovanja

Digitalizacija predvideva delovanje na štirih strateških področjih, 17 različnih ukrepov je tako namenjenih uvajanju pametnega menedžmenta, ustanovitvi nacionalnega informacijskega središča, uvajanju naprednega trženja in prodaje, oblikovanje slovenskega Informacijskega središča in usposabljanju ljudi.

Predstavitev Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, foto: Cveta Potočnik

Ustanovitev Informacijskega središča in digitalni prikaz različnih kazalnikov avtorji strategije utemeljujejo z dejstvom, da so ključ do digitalne preobrazbe za turizem pomembni podatki v realnem času. Ne gre le za podatke o gostih in poslovanju, ampak tudi za podatke o porabi energije, vode in druge pomembne za trajnostno ravnanje, vsi skupaj pa so osnova za pametne poslovne odločitve. Strategija torej predvideva vzpostavitev informacijsko analitičnega orodja za podatkovno podprto odločanje na nacionalni ravni in na ravni destinacij, ki bo omogočilo tudi zmanjševanje negativnih vplivov turizma.

Pravnih podlag za pridobivanje različnih podatkov za enkrat ni, so pa seveda nujno potrebne za delovanje informacijskega središča. Eden od najtrših orehov pa bo nedvomno tudi samo zbiranje podatkov.

Aljoša Ota, vodja predstavništva STO v Italiji, je predstavil inovativne aktivnosti z uporabo blockchain tehnologije NFT, ki jih izvaja STO. Moderne tehnologije, kot so umetna inteligenca, navidezna resničnost, robotika in blockchain so prav tako vključene v Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, saj naj bi te gostom omogočile zanimivo uporabniško izkušnjo.

Naslovna fotografija: Okrogla miza z mag. Branko Stopar Kofol, Marjanom Batageljem, Blažem Veberjem, Natašo Hočevar in Aljažem Košmerljem, foto: Cveta Potočnik