Meni Zapri

Blejski strateški forum: čas je za drugačen turizem kot pred korono

Cveta Potočnik – V okviru Blejskega strateškega foruma je tudi letos potekal turistični panel. Panel je potekal v času, ko si je vsaj v Evropi turistična panoga po kovidni krizi že nekoliko opomogla, vendar so razmere v svetu zdaj še veliko bolj zahtevne in kompleksne.

Razmere so zaostrene zaradi vojne v Ukrajini, razpok v svetovni ureditvi, geopolitičnih trenj, podnebnih sprememb z letošnjo hudo sušo, vse višjih življenjskih stroškov, težav v letalskem prometu in drugih globalnih problemov. Gre za probleme, je dejal na Bledu gospodarski minister Matjaž Han, ki jih je mogoče začeti reševati le s sodelovanjem, za mir pa si prizadevati po diplomatski poti, kar bi lahko bilo tudi eno izmed sporočil letošnjega panela.

Na drugi strani pripravljenost ljudi za potovanja obstaja in narašča, vendar turistična in gostinska panoga vedno težje zagotavljata kakovostne storitve zaradi pomanjkanja ljudi, ki bi bili te storitve pripravljeni opravljati. V Evropi je namreč iz turistične panoge odšlo 1,2 milijona zaposlenih. Manj ali sploh ne usposobljeni zaposleni ne zagotavljajo kakovosti storitev, s katerimi bi bilo mogoče ustvarjati dodano vrednost.

Kot je dejala Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, se vlade po svetu vse bolj zavedajo pomena turizma, hkrati je tudi na strani povpraševanja opaziti večjo prilagodljivost gostov, vendar tudi zahtevo po bolj odgovornem turizmu. O potrebnosti trajnostno naravnanega turizma v prihodnje ne kaže več dvomiti, ga je pa potrebno začetki tudi meriti. Kot je povedala, UNWTO pripravlja ustrezno metodologijo v okviru programa »En planet – program trajnostnega turizma«, ki bo vladam in drugim odločevalcem omogočala, da turistični dejavnosti zagotovijo ustrezne pogorje za razvoj.

Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO

Odmevna so bila razmišljanja Luísa Araúja, predsednika Turizma Portugalske in Evropske potovalne komisije ETC. Med drugim je dejal, da so vrednote Evropske unije tudi vrednote turizma. Od Evropske komisije pričakuje večjo finančno pomoč za turistično panogo, ki mora doseči vse, ki so vpeti vanjo.

Luís Araújo, predsednik Turizma Portugalske in Evropske potovalne komisije ETC

Araújo je opozoril na starajoče se prebivalstvo v Evropi in da bi morali pomanjkanje zaposlenih reševati z begunci iz drugih delov sveta, jih ustrezno izobraziti in sploh vključiti v družbo. Zavzel se je za bolj aktivno reševanje problemov s strani turistične industrije, pa naj si gre za vprašanje slabše plačanih žensk v panogi, za preštevilne ljudi, ki delajo po pogodbah za nedoločen čas in tistih 60 odstotkov ljudi, ki dobivajo minimalno plačo. Čas je, je še dejal, da na področju inovativnosti v ospredje postavimo človeka in ne dobiček.

Panelna razprava, na kateri so skušali dati odgovore na izzive v turizmu Eric Drésin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij ECTAA, Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT, Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo pri UNWTO, Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA in Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije., nekdanja evropska komisarka za promet. Razpravo je povezoval Igor Bergant.

Kakšen turizem si je želeti v prihodnje, je dobro opredelil Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA,  ki je dejal, da se turistična industrija trudi, da bi dosegla rezultate iz leta 2019, vendar si tega ni želeti, osmisliti ga je potrebno na novo, naj postane vodilo visoka vrednost in ne velik obseg. Ali kot je dejala Maja Pak: turizem potrebuje strukturne spremembe in nove poslovne modele, drugačen način komuniciranja z gosti, večje vključevanje lokalnih skupnosti in gostov, postati mora bolj odgovoren in trajnosten.

Naslovna fotografija: Matjaž Han, gospodarski minister

Fotografije iz predvajanja v živo na Youtubu