Meni Zapri

Grad Podsreda in Kozjansko

Matjaž Markič, portal Moj kovček, 4. oktober 2022 – Za grad Podsreda pravijo, da je najbolj grajski med gradovi na Slovenskem, z bogato kulturno in v zadnjih letih tudi turistično dejavnostjo pa živi še danes. Grad je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe pri nas, v zadnjih tridesetih letih pa je postopoma doživel celovito prenovo.

Grad Podsreda je v lasti Občine Kozje, upravljalec gradu pa je Kozjanski park. »Grad je bil več desetletij predmet prenove v različnih fazah, najbolj intenzivno pa smo ga obnavljali od leta 2015 do 2020, ko smo v spodnjem gospodarskem poslopju uredili sobe in apartmaje za goste. Pri tem smo pazili, da smo izbrali domače izvajalce del ter materiale iz domačega okolja, zlasti les. Še posebej pomembno pa se mi zdi, da so se v ponudbo vključili lokalni ponudniki hrane, tako da zdaj vsak gost, ki prenoči v sobah na gradu, dobi zajtrk košarico z izbranimi domačimi dobrotami,« je ob našem obisku na gradu povedala županja občine Kozje Milenca Krajnc.

Grad Podsreda in Kozjansko