Meni Zapri

Dva nova vpisa iz Slovenije na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine

»Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja« in »Tradicije reje lipicancev« zdaj uvrščena na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Prvo nominacijo je Slovenija vložila samostojno, v drugem primeru pa gre za skupno nominacijo osmih držav.

Obe nominaciji je vodilo Ministrstvo za kulturo, pri nominaciji za čebelarstvo so sodelovali strokovnjaki iz Slovenskega etnografskega muzejaČebelarskega muzeja iz Radovljice in Čebelarske zveze Slovenije.

Lipicanci v Lipici, foto: Cveta Potočnik

Ministrstvo za kulturo je vodilo tudi mednarodno pripravo nominacije »Tradicije reje lipicancev«, pri tem pa je sodelovalo s predstavniki Kobilarne Lipica in Slovenskega etnografskega muzeja. Večnacionalni projekt ponazarja skupno evropsko dediščino in jo postavlja v kulturni kontekst. Povezuje osem držav pogodbenic Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine: Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Države so se pod slovenskim vodstvom povezale, da bi predstavile kulturno raznolikost in prakse družbenih pomenov, povezanih z rejo dobro znane pasme konj.

Slovenija je imela doslej na Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine, nad katerim bdi Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), vpisane štiri enote: »Škofjeloški pasijon«, »Obhodi kurentov«, »Klekljanje čipk v Sloveniji« in »Veščina suhozidne gradnje: znanja in tehnike« kot del večnacionalnega vpisa.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Naslovna fotografija: Plečnikov čebelnjak, foto: Cveta Potočnik