Meni Zapri

Nov Izvršni odbor začel štiriletni mandat

Na nedavnem Občnem zboru društva je bil izvoljen tudi nov Izvršni odbor v sestavi Maja Oven, Greta Kokot Rajković, Cveta Potočnik, Jože Jerman, Peter Irman in Aleš Smrekar. Na prvem sestanku so člani odbora, tako kot predvidevajo Pravila društva, izmed sebe izvolili za podpredsednika Petra Irmana.

Peter Irman

Izvršni odbor v novi sestavi je obravnaval program dela za prvo polovico leta, ki ga je deloma pripravil že Izvršni odbor v stari sestavi. Med aktivnostmi društva ostaja organizacija študijskih poti za člane društva, pri tem da je njihov cilj predvsem spoznavanje turistično manj znanih in izpostavljenih območij, ki pa imajo potencial za razvoj zanimivih turističnih vsebin.

Že v kratkem bo društvo javnosti predstavilo pobudo za tesnejše sodelovanje občin in turističnih ponudnikov iz območij ob slovensko-hrvaški meji, ki se jim odpirajo po padcu schengenske meje nove priložnosti za sodelovanju pri turistični promociji in prijavo na različne evropske projekte za spodbujanje čezmejnega sodelovanja.