Meni Zapri

Meja naj bo le še zgodovinski spomin, čas je za ustvarjanje novih zgodb

V Ilirski Bistrici je danes potekala prva Poslovna borza lokalnih ponudnikov iz čezmejnega območja od Postojne, Cerknice, Krasa, Brkinov, Ilirske Bistrice do Matuljev, Reke in Buj. Zamisel zanjo sta dala Turistično informacijski center Ilirska Bistrica in Društvo turističnih novinarjev Slovenije. TIC je prepoznal potrebo po tesnejšem povezovanju ponudnikov z obeh strani meje, člani društva pa v svojem novinarskem delu prednostno namenjajo pozornost turistično manj znanim območjem s še neizkoriščenimi možnostmi. Društvo je tudi predstavilo svojo pobudo za tesnejše čezmejno sodelovanje na turističnem in drugih področjih. Na borzi se je predstavilo 36 ponudnikov s področja turističnih in gostinskih storitev, kmetijstva, športa in kulture.

Po letošnjem padcu meje s sosednjo Hrvaško se je v nekdanjih obmejnih občinah odprl neizkoriščen turistični prostor. Odsotnost meje, ki je tekom zgodovine ločevala in povezovala hkrati, odpira možnost za novo čezmejno turistično območje in ustvarjanje partnerstev. Padec meje je tako priložnost za nastanek čezmejnih ponudb povezanih doživetij in večjega sodelovanja na področju kmetijstva, turizma, športa in kulture. Močne zgodovinske povezave, ki se kljub meji niso nikoli povsem pretrgale, namreč še vedno obstajajo.

V praksi se kaže, da so kraji ob meji pogosto zgolj tranzitni na poti do Istre, Kvarnerja, Zagreba ali bolj zvenečih turističnih destinacij. Kljub številnim tranzitnim gostom in bližini večjih turističnih središč (Postojnska jama, Škocjanske jame, Reka, Opatija) pa tej regiji do sedaj ni uspelo zadržati večjega števila gostov. Turizem še vedno išče svojo identiteto, kar se kaže v šibki, neizraziti in nepovezani ponudbi. Odločevalci in ponudniki na obeh straneh se med seboj slabo ali sploh ne poznajo, spregledane so naravne in kulturne posebnosti posameznih krajev, prav tako se ne izrablja privilegij zgodb, ki jih ponuja nekdanja meja.

Zato sta se TIC Ilirska Bistrica in Društvo turističnih novinarjev Slovenije odločila za skupno organizacijo Poslovne borze lokalnih ponudnikov, na kateri so se prvič uradno srečali ponudniki turističnih vsebin in storitev z obeh strani meje z agencijami, hotelirji, predstavniki občin, razvojnih agencij in zavodi za turizem.

Cilj organizatorjev je, da se okrepi razvoj turizma in spodbudi večje sodelovanje med isto mislečimi posamezniki ter institucijami v širši regiji tega obmejnega prostora. Borza lokalnih ponudnikov je dobra podlaga za pisanje nove strategije turizma v prostoru, ki je ravno zaradi zgodovinskega spomina izjemno bogat z originalnimi vsebinami, avtentičnimi doživetji, hkrati pa nas vse uči o sobivanju kultur, narodov in jezikov. Želja organizatorjev je, da čezmejno srečanje postane prvi korak k vzpostavitvi enotnega čezmejnega turističnega območja, ki bo preko povezovanja in skupnega nastopa na trgu ne zgolj tranzitno, ampak bo postopoma pritegnilo več stalnih gostov.

Sogovorniki na strokovnem posvetu »Povezani v prihodnost« z županom Občine Ilirska Bistrica Gregorjem Kovačičem

V sklopu Borze je potekal strokovni posvet »Povezani v prihodnost«, na njem so sodelovali:

  • Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
  • Jasmina Dlačić, podpredsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem
  • Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame
  • Marjana Kalčić, direktorica Turistične zajednice Matulji
  • Matej Kandare, direktor Združenja Slovenia Outdoor
  • Valter Bassanese, direktor Turistične zajednice Buje in
  • Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica

Sogovorniki na posvetu, ki ga je vodila Marjana Grčman, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije so se strinjali, da je najbolj uspešno tisto čezmejno povezovanje, ki gradi na spoznanju lokalnih ljudi, da imajo od tega koristi vsi, medtem ko različne strategije vse pogosto ostanejo mrtva črka na papirju.

Plod posveta je bil tudi konkreten predlog Petra Misje, župana Občine Podčetrtek, o ustanovitvi konzorcija, ki bi se zavzel za čezmejno povezovanje na turističnem in drugih področjih.

Pobuda za čezmejno povezovanje

Na dogodku je Društvo turističnih novinarjev Slovenije dalo pobudo obmejnim občinam, Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras, turističnim združenjem in agencijam, za tesnejše čezmejno sodelovanje, ustvarjanje skupnih zgodb in bolj enoten nastop na trgu. Člani Društva so s podpisom pobude hkrati tudi simbolno izrazili svojo pripravljenost za celovitejšo predstavitev obmejnih turističnih zgodb v medijih. Vse z željo, da bo turizem skupni projekt obmejnih občin in celotne regije Zelenega krasa ter Primorsko-goranske županije, ter da bo to območje zaživelo kot en prostor z (najmanj) dvema kulturama, ki se med seboj spoštujeta, se dopolnjujeta in, kjer je le mogoče, tudi povezujeta.

Borza lokalnih ponudnikov v Ilirski Bistrici je dokaz, da je turistični prostor, ki se je odprl s padcem meje, lahko dobra poslovna priložnost tako za turistične ponudnike, kmete kot tudi za  predstavnike malega gospodarstva. Meja naj bo le še zgodovinski spomin, čas je za ustvarjanje novih zgodb!

Društvo turističnih novinarjev Slovenije načrtuje predstaviti pobudo za tesnejše čezmejno sodelovanje tudi na območju Podčetrtka, Babnega Polja in Bele krajine.