Meni Zapri

Največja nevarnost za potovanja in turizem v letu 2024

Drago Bulc, Homo turisticus, Ljubljana, Slovenija – Nespoštovanje človekovih pravic bo letos marsikje po svetu povzročilo nemire, ki bodo ogrozili mednarodne turistične tokove.

Vzpodbujeni z lanskoletnimi uspehi so v večini turističnih držav začeli z zelo optimističnimi napovedmi. Skoraj povsod so napovedali, da bodo v letu 2024 presegli turistične uspehe zadnjega rekordnega leta 2019. Tako naj bi po teh optimističnih napovedih v globalnih turističnih okvirih dokončno presegli posledice pandemije Covida-19.

Ta globalni turistični optimizem pa je marsikje splahnel minuli teden, ko so objavili Poročilo o stanju človekovih pravic, 2024 /The 2024 Human Rights Watch Report /, v katerem na koncu 734 – stranskega poročila avtorji posebej opozarjajo, da bo zaradi nespoštovanja človekovih pravic marsikje po svetu močno ogrožen domači, predvsem pa mednarodni turizem.

Poleg zatiranja in pobijanja nedolžnega prebivalstva, predvsem otrok in žensk v vojnih spopadih, bo na raznih koncih sveta prišlo tudi do nemirov večjih ali manjših razsežnosti zaradi zavračanja migrantov v nekaterih najbolj razvitih turističnih državah. To velja še posebej za ZDA in EU.

Pri naštevanju vzrokov za razne oblike protestov in nemirov v letu 2024 pa avtorji Poročila o stanju človekovih pravic 2024, ki odraža analizo stanja na tem področju v skoraj sto državah sveta, med katerimi so vse velesile in tudi ostale za mednarodne odnose najpomembnejše države, navajajo tudi krepitev desnice, v nekaterih državah pa celo obujanje nacizma in fašizma. To velja predvsem za najbolj razvite evropske države, kot sta Italija in Nemčija in za poskuse zatiranja demokracije, npr. v Argentini in Indiji.

Po odpravi posledic pandemije Covida-19 in podnebnih sprememb, nam, kot vse kaže, grozijo številne turbulentne situacije v mednarodnem turizmu zaradi nemirov, ki bodo posledica vojnih spopadov in nespoštovanja človekovih pravic.