Meni Zapri

Leto 2023 najuspešnejše za slovenski turizem doslej

Cveta Potočnik – Lansko leto je bilo za slovenski turizem zelo uspešno sta na današnji novinarski konferenci ocenila Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport in Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, napovedi za letošnje leto pa so zaradi razmer v svetu zadržane.

Glede na to, da se je lani v primerjavi z letom 2022 število prihod turistov povečalo za 5,5 odstotka, število prenočitev pa za 3,5 odstotkov in da je po podatkih Banke Slovenije vrednost izvoza potovanj znašala 3,08 milijarde evrov, je gospodarski minister ocenil, da je bilo preteklo leto za slovenski turizem zelo uspešno. Pri tem so svojo vlogo odigrali tako turistična podjetja s svojimi zaposlenimi, sodelovanje med državo in občinami, prostovoljci v društvenih organizacijah kot tudi Slovenska turistična organizacija. Slednja je po ministrovem mnenju ob avgustovskih poplavah zelo ustrezno reagirala z informiranjem domače in tuje javnosti.

Cilj gospodarskega ministrstva ostaja ustvarjanje višje dodane vrednosti v turizmu in njegov čim bolj enakomeren razvoj po vsej državi z boljšim upravljanjem in povezovanjem, prav tako oblikovanje ponudb za celoletni turizem. Dobra osnova za to je razvojni cikel, ki ga je spodbudilo ministrstvo z razpisi, skupaj s sredstvi investitorjev pa bodo vlaganja v turizem znašala približno 360 milijonov evrov.

Kot je napovedal minister Han, ministrstvo letos načrtuje dva javna razpisa, in sicer javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu predvidoma v februarju v višini 300.000 evrov ter javni razpis za razvoj turizma v turističnih destinacijah v okviru Evropske kohezijske politike predvidoma v vrednosti sedmih milijonov evrov.

Slovenski turizem je po pandemiji okreval hitreje kot Evropa

Maja Pak Olaj je s podatki podkrepila dejstvo, da je Slovenija kljub številnim izzivom v turizmu okrevala hitreje kot Evropa in svet in dodala, da je bilo leto 2023 najuspešnejše za slovenski turizem doslej. Na vseh najpomembnejših tujih trgih je Slovenija lani dosegala dobre rezultate, izjema so Italija, Avstrija in Združeno kraljestvo od koder se število turistov po pandemije le počasi povečuje.

Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije

Letošnje in prihodnje leto bo STO v promocijskih in komunikacijskih aktivnosti najbolj poudarjali vse zvrsti umetnosti in kulture, tako sodobno kot slovensko kulturno dediščino. Kot novost bodo angažirali pripovedovalce – vrhunske slovenske umetnike in ustvarjalce, ki so že prepoznavni v tujini. Za to tematiko so se odločili, ker kulturni turizem predstavlja kar 40 odstotkov evropskega turizma.

Na področju razvoja STO letos nadaljuje vzpostavitev Nacionalnega informacijskega središča, nadgrajuje in digitalizira Zeleno shemo slovenskega turizma ter pripravlja izobraževalne in strokovne dogodke.

Glede napovedi, kaj se v turizmu obeta letos, pa je Maja Pak Olaj dejala, da so na STO zelo previdni, saj se svet sooča s številnimi vojnami, posledicami podnebnih sprememb in krizami.

Naslovna fotografija: Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, foto: Cveta Potočnik