Meni Zapri

Za spodbujanje razvoja slovenskega turizma letos pol milijona evrov

Cveta Potočnik – Na današnji novinarski konferenci je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predstavilo razvojne spodbude za letošnje leto. Turizem si lahko obeta pol milijona evrov na dveh razpisih, to je za uvajanje okoljskih znakov in za avtohtono slovensko narodno skupnost na Madžarskem.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu namenilo 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo gospodarskega ministrstva. Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je med drugim dejal, da so finančne spodbude namenjene zlasti doseganju višje dodatne vrednosti slovenskega gospodarstva.

Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem

Kot je povedala Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, je ministrstvo v poldrugem letu podpisalo s turističnim sektorjem za 142 milijonov pogodb za različna razvojne spodbude. Razvojna vlaganja v turizem, ki jih je spodbudilo ministrstvo z razpisi, pa skupaj s sredstvi investitorjev znašajo približno 360 milijonov evrov. Letos je za turizem predvidenih precej manj spodbud, vsega pol milijona evrov.

Za uvajanje okoljskih znakov v turizmu je predvidenih 300.000 evrov, 250.000 evrov pa za spodbujanje turističnih naložb in razvoj lokalnih ponudb na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Do spodbud bodo upravičena tamkajšnja majhna in srednje velika podjetja, pa tudi zveze in društva, razvojne agencije in turistične kmetije.

Na novinarski konferenci so bile podrobneje predstavljene spodbude za vsa področja, ki sodijo pod pristojnost gospodarskega ministrstva, Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo pa je opozoril, da si Slovenija v prihodnje iz leta v leto lahko obeta manj evropskih oziroma kohezijskih sredstev, ki jih bo mogoče nameniti za razvojne spodbude in ukrepe.

Fotografije: zajem z zaslona