Meni Zapri

Projekt e-Gradovi Posavja za skupno pridobivanje novih gostov

Cveta Potočnik – Danes je potekala spletna predstavitev zelo domiselno zastavljenega projekta e-Gradovih Posavja v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško. Nosilec projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje, njegov cilj pa je z digitalizacijo kulturne dediščine in z inovativnimi turističnimi ponudbami na področju kulture in že obstoječo pestro ponudbo gradov na območju Posavja in Čateža pridobiti nove obiskovalce in goste.

Kulturna dediščina je poleg gastronomije in možnosti za različne aktivnosti na prostem že najbolj prepoznavna turistična ponudba območja. Številni gradovi in drugi zgodovinski objekti so bogata kulturna dediščina, ki priča o življenju prebivalcev Posavja skozi stoletja in oblikuje njegovo izjemno kulturno krajino. Nekateri so se zaradi skrbnosti prebivalstva ohranili do danes, drugi v svojih ruševinah in  ostankih skrivajo skrivnostne zgodbe preteklosti. Prav predstavitev teh zgodb s pomočjo sodobne tehnologije je eden izmed ciljev projekta.

Digitalizacija bo zajela gradova Rajhenburg in Brežice, Samostan Kostanjevica na Krki, gradova Sevnica in Mokrice, grajsko razvalino Svibno in grad Kunšperk.

Kot je na predstavitvi projekta dejal Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, so se gradovi v projekt digitalizaciji povezali zato, da bi skupaj nastopali na trgu in nagovarjali obiskovalci.

Gre za 6 gradov, po dejavnosti so si sicer različni, tudi njihovi upravljavci imajo različne statuse, vendar želijo vsi svoje individualne zgodbe nagradi v skupne dogodke. Na inovativen način se bodo skušali predstaviti tisti publiki, ki danes živi v že razvitem digitalnem okolju in jih spodbuditi tudi k obisku v živo. Na posameznih točkah jim želijo dati tudi informacije o drugih turističnih ponudnikih v Posavju.

Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki

O tem, kaj vse zajema projekt e-Gradovi Posavje, je prepričljivo spregovorila Ana Jurečič Martinčič iz RRA Posavje. Z inovativnim digitalnim prikazom kulturne dediščine gradov, edinstvene na tem območju, želijo oblikovati drugačne, nove turistične izkušnje in postati po njih prepoznavni ne le v slovenskem ampak tudi širšem mednarodnem prostoru.

V okviru projekta digitalizacije bodo izdelali 3D modele gradov, prikazali 3D rekonstrukcije, 360-stopinjske video posnetke in razvili spletne aplikacije, ki bodo vedno dostopni na različnih digitalnih medijih. Končni cilj je urediti interpretacijsko sobo e-Gradov Posavja v Termah Čatež.

Projekt e-Gradovi Posavja je na javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19 prijavila RRA Posavje. Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna vrednost projekta je 341.000 evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ga sofinancira z nekaj manj kot 258.000 evri. Projekt bo zaključen sredi oktobra letos.

Že lani nagrada Jakob

Gradovi Posavja so lani na sejmu Alpe-Adria prejeli nagrado Jakob za kakovost in odličnost v turizmu. Takrat je predsednik mednarodne komisije dr. Janez Bogataj nagrado utemeljil z besedami: »S svojimi različnostmi so povezani v skupen projekt. Prav ta povezanost je izjemna in inovativna za siceršnje slovenske razmere, kjer se pogosto zapiramo za grajske zidove. Gradovi Posavja tako iščejo svoje nove identitete in razvijajo stik z lokalnim in regionalnim kulturnim okoljem.«

Lojze Wieser

Na današnji predstavitvi je sodeloval tudi eden izmed članov komisije, Lojze Wieser, založnik in avtor iz Celovca, ki je dejal, da podobnega primera povezovanja v Avstriji ne najdemo, da pa sta za celovito predstavitev svojih gradov lahko za zgled Francija in Nemčija. Po njegovih besedah je prav sedanja pandemija pokazala, kako potrebno je povezovanje, tudi povezovanje gradov z vso njihovo raznolikostjo je še kako potrebno, da lahko tudi ekonomsko preživijo. Pri tem povezovanju Gradov Posavja gre za iskanje novih poti pri pridobivanju obiskovalcev. Zelo pomembno pa je,  da se preteklost predstavi celovito in na sodoben način.

Damjana Pečnik, vodja službe za razvoj v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je dejala, da sta se v tem projektu povezala vladna resorja gospodarstva in kulture. Po njenih besedah je digitalizacija kulturne dediščine, torej navidezna resničnost njena nadgradnja, vendar mora kulturna dediščina ohraniti svoje značilnosti in se ne sme izroditi v nekakšne Disneylande.

Kot dober primer vključevanja kulturne dediščine v turizem, odpiranja možnosti za nove turistične ponudbe na področju pohodništva in kulinarike ter drugih aktivnosti je navedla projekt Claustra+. Gre za  čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v okviru programa Interreg.

Črno belo bogastvo Krškega polja

Poleg projekta Gradovi Posavja je dokaz za pripravljenost na povezovanju na tem območju tudi projekt Črno belo bogastvo Krškega polja. Po besedah Nejca Kunsta, vodjo Hotela Kunst iz Krškega, je projekt že v drugi fazi, z njim povezujejo pridelovalce in porabnike ter razvijajo prepoznavno blagovno znamko Krškopoljec. Skupaj ga izvajajo:

  • Društvo rejcev krškopoljskih prašičev,
  • Občina Krško,
  • Posavski muzej Brežice,
  • Kmečka zadruga Sevnica in
  • Gostilna Kunst iz Leskovca pri Krškem.
Kotlet krškopoljca

Fotografije: spletna predstavitev e-Gradovi Posavja