Meni Zapri

Oživljanje blagovne znamke Gostilna Slovenija

Kolektivna blagovna znamka Gostilna Slovenija bila oblikovana leta 2011 pod okriljem  Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Sekcije za gostinstvo in turizem, zato da bi pomagala ohranjati pomemben element slovenske kulturne dediščine. Kot piše na spletni strani OZS ima zdaj pravico do njene uporabe 42 gostiln. V okviru razvoja in trženja slovenske gastronomije jo je med ukrepe uvrstila tudi Slovenska turistična organizacija (STO). Tako STO kot OZS pa zdaj ocenjujeta, da je projekt potreben prenove in nadgradnje.

Cilj prenove je povečanje kakovosti, članstva in prepoznavnosti blagovne znamke. V sodelovanju s STO je OZS nadgradila model upravljanja znamke in kot pogoj za pridobitev znaka uvedla dodatna merila kakovosti in trajnostnega ravnanja gostiln. OZS je posodobila pravilnik, ki določa, da so do znaka upravičene tudi gostilne, ki niso članice OZS.

STO s sodelovanjem pri projektu Gostilna Slovenija zaokrožuje strateški okvir razvoja in promocije celovite gastronomske ponudbe Slovenije s poudarkom na gostinskih ponudnikih , ki temeljijo na bogatih družinskih tradicijah in ki ohranjajo vrhunsko kakovost. V vse bolj globalnem svetu so tako domačini kot turisti namreč željni domače, tradicionalne ponudbe, ki je lahko postrežena tudi na sodoben način. Prostora za razvoj ponudbe je na tem področju še precej, prav tako za večjo prepoznavnost.

Vir: TTA in OZS